Celoživotní vzdělávání

Studium prvního ročníku akreditovaných programů

V rámci Programu celoživotního vzdělávání (PCŽV) je možno absolvovat studium teoretické i praktické výuky předmětů zařazených v prvních ročnících akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů. Vzdělávání je placené a jeho účastníci nejsou podle výše uvedeného zákona studenty. PCŽV je ukončen vydáním osvědčení o jeho úspěšném absolvování s možností dalšího pokračování v magisterském nebo bakalářském studiu a to za podmínek stanovených v § 60 odst. 2 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že úspěšným absolventům PCŽV, může Masarykova univerzita uznat tyto předměěty v plném rozsahu, pokud se stanou studenty.

Programy celoživotního vzdělávání

Mimořádné studium předmětů 1. a 2. ročníku

V rámci PCŽV je možno absolvovat mimořádné studium jednotlivých teoretických předmětů zařazených v prvních čtyřech semestrech akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů. Je možno zapsat maximálně dva teoretické předměty za semestr. Předmět si uchazeč vybírá z nabídky předmětů vypisovaných pro daný semestr. Jako součást jediného předmětu zapisuje veškerou související výuku (semináře, praktická cvičení atd.).

Více o mimořádném studiu předmětů

Mohlo by vás zajímat

V případě dotazů kontaktujte studijní oddělení

Studijní oddělení

Studijní oddělení


Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno