Specializační vzdělávání

Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti v základním oboru, a to úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Specializovanou způsobilost mohou získat i zubní lékaři, farmaceuti a i nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Lékařské fakulty zajišťují organizaci specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech, s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Chci se zapsat do oboru

Vážení absolventi, děkujeme za Váš zájem a volbu zvolit si právě LF MU jako Vašeho partnera pro získání Vaší specializace. 
Nejprve je třeba, abyste požádali o zařazení do jednoho ze základních lékařských oborů. Vaše specializační vzdělávání bude probíhat v rámci Vašeho pracovního poměru u příslušného poskytovatele zdravotních služeb, který je pro Váš obor akreditován (v tzv. akreditovaném zařízení) pod vedením Vám přiděleného školitele.
Informace jak požádat o zařazení do oboru najdete zde.

Chci plnit podmínky vzdělávacího programu

Během Vašeho specializačního vzdělávání je nutné, abyste splnili veškeré požadavky Vzdělávacího programu ve Vámi zvoleném oboru, resp. nejprve v základním kmeni a následně v tzv. vlastním specializovaném výcviku. Co přesně Vás čeká, najdete na odkazech uvedených zde. Pozor, je třeba zvolit správný vzdělávací program (dle roku vydání), do kterého jste zařazeni. Nejdůležitější osobou v průběhu Vašeho specializačního vzdělávání je Váš školitel ve Vašem akreditovaném zařízení (nemocnici).

Chci atestovat

Na konci Vašeho specializačního vzdělávání Vás čeká atestační zkouška, která se koná na jedné z lékařských fakult dle systému rotace (nikoliv nutně na LF, kde jste byli zařazeni do oboru). Věnujte prosím pozornost splnění všech nutných podmínek a náležitostí k přístupu k atestační zkoušce a v případě pochybností nás neváhejte kontaktovat.
Přihlášku k atestační zkoušce je nutné zaslat včas, veškeré podrobnosti najdete zde.

Chci změnit obor

Může se stát, že se v průběhu Vašeho specializačního vzdělávání rozhodnete změnit Váš základní obor. V takovém případě je možné požádat o započítání odpovídající části již proběhlého vzdělávání ze „starého“ do „nového“ oboru. I když zákon s takovou situací počítá, v praxi se může jednat o komplikovanou záležitost, neboť v průběhu času docházelo k různým změnám oborů a obsahu jejich vzdělávacích programů. Před podáním žádosti nás prosím kontaktujte.

Chci se zapsat do oboru všeobecného lékařství nebo nástavbového oboru, jsem farmaceut či nelékařský zdravotnický pracovník

V těchto případech dle platné veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví ČR nedošlo k převedení této agendy na lékařské fakulty. Obraťte se prosím na pověřenou organizaci IPVZ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info