HR Award na LF MU v roce 2023

Co přinesl loňský rok a co nás čeká v HR Award aktivitách v roce 2024? Implementační fáze Akčního plánu HR Award je v plném proudu, společně jsme již realizovali mnoho důležitých úkolů a další nás čekají i letos. Přinášíme souhrn toho, co se podařilo a čemu se budeme na fakultě nadále věnovat.

17. 4. 2024

Bez popisku

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU) získala od Evropské komise ocenění HR Excellence in Research Award za závazek poskytovat zaměstnancům a zaměstnankyním profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí. Tento certifikát je udělován institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) a zaručují kvalitní a rozvíjející se péči o zaměstnance a pracovní prostředí. LF MU pravidelně předkládá sebehodnotící zprávy, hodnotící průběh procesů a aktivit v souladu s Akčním plánem. Tato praxe umožňuje fakultě identifikovat úspěchy a zaměřit se na budoucí priority.

V loňském roce fakulta obhájila ocenění bez připomínek, což potvrzuje důkladnou a systematickou implementaci Akčního plánu, v rámci kterého fakulta identifikovala již v roce 2021 dvacet komplexních oblastí, obsahující 111 opatření. V rámci jeho revize byly identifikovány další tři oblasti, díky kterým se počet opatření rozšířil na 123, jedná se o:

Co vše se v roce 2023 podařilo zrealizovat?

Z celkového počtu 123 opatření je již 55 splněno, což však v praxi znamená, že probíhá jejich následná implementace a další kontinuální rozvoj. Aktuálně také dochází k nastavování dalších vnitřních procesů a tvorbě a práci na ostatních 44 opatřeních.

Co je výsledkem práce v jednotlivých oblastech za rok 2023?

INFRASTRUKTURA

SLUŽBY

ADAPTACE

ETIKA

ROZVOJ KARIÉRY

NÁBOR A VÝBĚR

HODNOCENÍ VĚDY

VZDĚLÁVÁNÍ

Jaké jsou priority pro rok 2024?

V roce 2024 se plánujeme zaměřit zejména na rozvoj těchto oblastí:

Bez popisku

Chcete se podílet na rozvoji fakulty?

Tvořte společně s námi lepší pracovní podmínky a pracujte na zásadních tématech v oblasti péče o zaměstnance. Zapojte se a využijte svoji příležitost přímo ovlivňovat realizované změny.

Na čem pracujeme?

Kontaktujte tým HR Award a připojte se k naší pracovní skupině!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info