Infrastruktura a partneři

Výzkumná infrastruktura LF MU

Lékařská fakulta disponuje vlastní excelentní infrastrukturou. Jedná se zejména o národní autoritou (Státním ústavem pro kontrolu léčiv) certifikované čisté prostory ACIU pro výrobu somatobuněčných léčivých přípravků (Advanced Cell Immunotherapy Unit),  které umožnily realizaci unikátních klinických studií s využitím pacientských dendritických buněk v dětské onkologii (ve spolupráci s FN Brno) a další na bázi mezenchymálních stromálních buněk k léčbě epidermolysis bullosa, neboli nemoci motýlích křídel. Nově je tato infrastruktura začleněna do vznikajícího Centra excelence CREATIC.

Na LF MU dále sídlí CZECRIN - Český národní uzel Evrospké sítě infrastruktur klinického výzkumu, národní koordinátor evropské sítě ECRIN pro podporu akademických klinických studií, díky kterému LF MU organizuje četné akademické klinické studie externích zadavatelů, což umožňuje zavádění nových léčebných postupů do klinické praxe.

V neposlední řadě pak LF provozuje vlastní zařízení laboratorních zvířat, akreditované pro práci s GMO zvířaty. Pro interní i externí vědeckovýzkumné účely jsou zde chovány transgenní kmeny i běžné kolonie myší pro základní i aplikovaný klinický výzkum. Speciální botanickou zahradou je Centrum léčivých rostlin, které se zaměřuje na nekomerční pěstování léčivých rostlin pro vědeckovýzkumné účely

další dostupná infrastruktura

Pro váš výzkum můžete využívat kapacity a expertízy mnoha dalších výzkumných infrastruktur. Možnosti a náležitosti jejich využití naleznete přímo na webových stránkách jednotlivých infrastruktur. 

S kým spolupracujeme?

Na poli vědy a výzkumu funguje intenzivní spolupráce s interními i externími partnery v rámci brněnského výzkumného prostoru, zejména pak s Přírodovědeckou fakultou MU, CEITEC MU, Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny (vč. ICRC), Masarykovým onkologickým ústavem, Akademií věd ČR (např. Biofyzikální ústav, Ústav přístrojové techniky, Psychologický ústav, Ústav státu a práva) a mnoha dalšími.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info