Proběhlo Seznámení s Lékařskou fakultou MU

Seznámení s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, které poskytuje adaptační podporu pro nové akademiky a výzkumníky pracující na projektech akademických pracovišť LF MU, se konalo již potřetí v aule univerzitního kampusu.

16. 2. 2024

Bez popisku

Na akci dorazilo přes 50 účastníků, kteří v posledním půl roce nastoupili na fakultu anebo se nemohli účastnit zářijového setkání v minulém roce.

Program zahájil proděkan pro personální záležitosti, vnitřní organizaci a legislativu LF MU, Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. Následoval vstup od tajemníka LF MU, Ing. Michala Sellnera, k provozním a administrativním záležitostem. Publikační činnost LF MU a Open Science LF MU uvedla Mgr. Tereza Miškechová z Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU. Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. na akci vystoupil ještě jednou a věnoval se ochraně práv a odpovědnosti. Úvod do duševního vlastnictví a transferu technologií poskytla Ph.D. Ing Karolina Kašparová z Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU. Mgr. Dominika Rebhanová a Mgr. et Mgr. Hana Málková, Ph.D. přednesly poslední bod programu, kterým byl úvod do studijní agendy.

Cílem těchto setkání je seznámit účastníky s klíčovými tématy na fakultě a představit jim příslušné agendy a jejich zástupce. Tuto aktivitu organizuje manažerka rozvoje a vzdělávání Mgr. et Mgr. Markéta Havelková z Personálního oddělení LF MU v souladu s Akčním plánem HR Award a Strategickým záměrem fakulty.

Děkujeme všem vystupujícím i účastníkům a těšíme se na další setkání v září 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info