Není zaměstnancem Lékařské fakulty. Oficiální osobní stránka je na webu muni.cz.

prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Emeritní profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 837
Interní informace Inet MU IS MU