Vzděláváme nové generace lékařů a zdravotníků.

I Ty se můžeš stát součástí Generace MUNI MED. 

Proč SI MUsíš vybrat LF MU

1. Bonifikace a možné prominutí přijímacích zkoušek

Více bodů u přijímaček za více práce na střední škole!

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity nabízí v rámci podmínek přijímacího nejen možnost prominutí přijímací zkoušky na základě excelentního prospěchu na střední škole, ale současně také možnost bonifikace středoškolských aktivit. Úspěšní řešitelé předmětových olympiád kategorie A, SOČ či držitelé jazykového certifikátu z angličtiny na úrovni C1 a výše mohou získat body navíc v přijímacím řízení. Body za jednotlivé soutěže či jazykové certifikáty se sčítají. Pokud získáš 10 a více bonusových bodů, dostaneš se na Lékařskou fakultu bez přijímaček!

Podrobnosti a pravidla bonifikace

2. Simulační centrum LF MU (SIMU)

Zkoušej velet týmu a trénuj malé zákroky a operace nanečisto!

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je v českých podmínkách zcela unikátním pracovištěm, na kterém probíhá praktická výuka studentů medicíny. Zcela zásadním způsobem se tak mění způsob výuky zdravotnických studijních programů. Díky nejmodernějšímu vybavení pro simulační medicínu a moderním způsobům výuky (trénink týmových dovedností, virtuální pacient, problem based learning apod.) se zde studenti v bezpečném prostředí, za dohledu učitele a naprosté eliminace rizik pro pacienta, systematicky připravují na klinickou praxi, která je v reálném životě čeká.

Sleduj aktuální dění v SIMU na webu:

Web Simulačního centra

3. P-PooL unikátní výukový směr Všeobecného lékařství spojený s výzkumem!

Láká tě věda a zároveň středověké „ars medica“ (umění léčit)?
Zapoj se do prestižního a v ČR unikátního studijního programu!

Pokud tvé důvody pro studium všeobecného lékařství nejsou ryze pragmatické či altruistické (což je naprosto v pořádku!), ale patříš k těm studentům, kteří chtějí proniknout k podstatě problému, chápou, že naše poznání nemocí je stále velmi neúplné, a zajímá je, jak se dělá věda, je pro tebe P-PooL to pravé. Cílem „Pregraduálního Programu pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou“ je vychovávat lékaře s autentickou zkušeností s výzkumem, kteří mají potenciál stát se v budoucnu špičkovými vědci v oblasti biomedicíny či  lékaři intenzivně zapojenými do klinického výzkumu. V rámci běžného studia všeobecného lékařství nebudeš mít žádné úlevy, naopak veškerý svůj volný čas věnuješ další práci na své kvalifikaci. Pokud tě to stále neodradilo, pak tě rádi uvítáme mezi námi!

Více o P-PooL

4. Pediatrická profilace a praktické stáže

Dítě není „malý dospělý“! Specializuj se!

Chcete se dívat pod ruce profesionálům poskytujícím komplexní péči v oblasti dětské medicíny? Lékařská fakulta nabízí studentům od 4. ročníku možnost zaměřit se více na pediatrii. Pokud si zvolíte tento směr, budete zhruba 60 % výuky klinických předmětů absolvovat na pracovišti dětské medicíny Vakultní Nemoncie Brno. Kromě toho získáte praxi u praktického lékaře pro děti a dorost a naučíte se poznávat specifika dětského organizmu i na teoretické úrovni. Reálný kontext svých znalostí si dále ověříte během mnoha praktických stáží ve fakultních i regionálních nemocnicích Jihomoravského kraje.

Pediatrický směr

5. Studentský život a mezinárodní komunita

Nejen prací živ je člověk. Studuj a žij naplno!
Nejen učitelé, ale ani studenti tě nenechají na holičkách!

Spolek mediků má jedinečnou historii, byl založen na Masarykově univerzitě jako vůbec první studentský spolek a v roce 2019 oslaví 100. narozeniny. Studenti medicíny se při náročném studiu navzájem podporují: Spolek ti pomůže ve sdílené studovně, zajistí vstupy na sportoviště či pořádá neformální večírky. Ale třeba také – jako prestižní vrchol sezóny  – Reprezentační ples LF MU. Více o Spolku a jeho aktivitách zde.

Na LF MU také studuje velké množství studentů ze zahraničí a fakulta tudíž  nabízí i jedinečné mezinárodní prostředí. Další množství aktivit a akcí je organizováno právě zahraničními studenty (MIMSA). Mezinárodní federace asociací studentů medicíny (IFMSA) má za cíl prohloubit mezinárodní spolupráci studentů medicíny a zvýšení jejich zkušeností a dovedností nejen díky stážím v zahraničí.

Studenti mají během studia příležitost účastnit se mnoha studijních a pracovních pobytů v zahraničí, ať už v rámci výměnného programu Erasmus či právě prostřednictvím IMFSA, která každoročně zprostředkuje desítkám z nich mimoevropské prázdninové stáže.

Magisterské programy

Máte po maturitě a již od dětství je vaším snem stát se lékařem či zubařem? Pojďte studovat k nám na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity do Brna! Vybavíme vás veškerými potřebnými znalostmi, abyste po studiu mohli nastoupit na dráhu lékaře či zubaře a dále se specializovat, rozvíjet a pomáhat lidem v nelehkých situacích.

V životě nic nedostanete zadarmo a zde to platí dvojnásob. Déla studia pro Všeobecné lékařství je 6 let, pro Zubní lékařství 5 let, věříme ale, že nejen díky novému modernímu kampusu, spolužákům a krásnému studentskému Brnu vás studium uchvátí a bude vás bavit.

Více informací o studiu

Podej si přihlášku

Bakalářské programy

Láká vás práce ve zdravotnictví, ale nechcete studovat přímo lékařské obory? I pro vás se na naší fakultě najde obor v bakalářském studiu, jehož standardní délka je tři roky a ve kterém můžete rozvíjet své vědomosti a schopnosti i v rámci dalšího navazujícího magisterského studia. Stačí si jen vybrat!

Přijeďte na den otevřených dveří prozkoumat krásy univerzitního kampusu a podejte si k nám přihlášku. Studium v Brně, které je mezi pěti nejlepšími studentskými městy světa, rozhodně stojí za to!

Více informací o studiu

Podej si přihlášku

Navazující magisterské programy

Chcete pokračovat ve studiu zdravotnických oborů i po absolvování bakalářského stupně studia? Pak je navazující magisterské studium pro vás to pravé ořechové. Prohloubíte svoje znalosti a dovednosti v dalším studiu, jehož délka je dva roky, a získáte titul Mgr.!

Podívejte se na nabídku studijních programů a podejte si k nám přihlášku. Prodlužte si mládí studiem navazujícího programu v Brně na LF MU, určitě nebudete litovat!

Více informací o studiu

Podej si přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info