Studenti vysbírali 242,2 kg potravin

K mnoha aktivitám spojeným s oslavami 105. výročí založení Masarykovy univerzity přidali ve dnech 3. - 8. 4. 2024 studenti lékařské fakulty projekt zaměřený na podporu lidí bez domova. Na všech fakultách univerzity probíhala sbírka potravin. Cílem bylo vybrat symbolicky alespoň 105 kg.

17. 4. 2024 Jozef Diškanec

Bez popisku

Studenti lékařské fakulty měli velkou motivaci pomoci lidem v nouzi. Studenti mezinárodního sdružení studentů všeobecného lékařství IFMSA založili sbírku s názvem 105 kg potravin s cílem oslovit studenty a zaměstnance celé univerzity a darované potraviny věnovat lidem bez domova. Na fakultách se jim podařilo oslovit 38 studentů - dobrovolníků, díky kterým mohla sbírka hladce proběhnout.

Jedna z ústředních myšlenek projektu byl motiv spojení sil fakult pro pomoc lidem v nouzi. Díky vlídné spolupráci a podpoře tak sbírka probíhala na celkem 9 fakultách Masarykovy univerzity, jmenovitě: Právnická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecké fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Farmaceutická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta sociálních studií a Fakulta sportovních studií. "Sbírka probíhala na veřejných a frekventovaných místech jednotlivých fakult v konkrétní časy a dny, které nám fakulty laskavě poskytly," říká Jozef Diškanec, jeden z koordinátorů akce. 

V průběhu čtyř pracovních dnů tak studenti dokázali vysbírat 242,2 kg potravin, tedy více než dvojnásobek původně zamýšlené hmotnosti. Potraviny již byly předány komunitě Saint Egidio, která dlouhodobě pomáhá lidem bez domova v Brně. Potraviny budou pečlivě uskladněny a rozděleny mezi potřebné. 

Nad akcí převzali záštitu rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. a děkan lékařské fakulty Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

"Za celý organizátorský tým děkujeme za vstřícný přístup zástupců jednotlivých, lékařské fakultě za dlouhodobou podporu a dobrovolníkům za jejich nasazení, bez něhož by sbírka nemohla proběhnout. A děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv množstvím potravin," uzavírá hodnocení sbírky potravin Jozef Diškanec s tím, že by se tento projekt mohl opakovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info