Simulační centrum

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU), zkráceně SIMU, bude v českých podmínkách unikátní výukové pracoviště, ve kterém bude probíhat praktická výuka studentů LF MU. Toto nové pracoviště poskytne podmínky pro zařazení široké škály moderních edukačních prvků.

Aktuality

Více aktualit