Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory. O tom ale SIMU není. SIMU je především o možnostech, jak si vyzkoušet a zažít všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Jen tady si můžete vše natrénovat, aniž byste ohrozili život pacienta. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit.

SIMU je postaveno na spolupráci, a tak veškeré akademické, technické i provozní potřeby zajišťují týmy dvou pracovišť Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ústavu simulační medicíny LF MU a Simulačního centra LF MU. Tyto týmy stojí za inovativní výukou, navzájem se skvěle doplňují a vytváří jedno z nejširších a nejlépe proškolených seskupení odborníků ve svém oboru. Společně tvoří SIMU.

  SIMU dostává studenty
  přímo do akce

SIMU poskytuje zcela nový pohled na výuku Všeobecného i Zubního lékařství. Doplňuje studijní programy o jedinečný aspekt osvojení si jednotlivých technik a postupů na simulátorech. Při studiu na LF MU budete mít unikátní možnost zažít propojení simulační medicíny s praxí na klinikách fakultních nemocnic. Pětipatrovou budovu se cvičnou nemocnicí naplněnou zdravotnickou a simulační technikou provází jeden z nejširších a nejlépe proškolených týmů ve svém oboru. Právě pod jeho vedením se dostanete přímo do akce, zažijete to, co byste jinak zažili až po několika letech studia nebo v lékařské praxi.

Necelé tři roky po zahájení výuky v simulačním centru získalo SIMU mezinárodní akreditaci Evropské společnosti pro simulace v medicíně (SESAM). SIMU je jedním z 12 plně akreditovaných center na světě. ​

#

Projděte SIMU virtuálně

Petr Štourač

„SIMU je pro mě zhmotněním snu o změně. Je pro mě realizací vize a potvrzením, že vize má smysl nejen mít, ale také na nich tvrdě pracovat. SIMU je pro mě tým. Tým neobyčejných lidí, kteří ví, že každou změnu SI MUsí odpracovat.“

Petr Štourač
Přednosta Ústavu simulační medicíny

Jan Dvořáček

„SIMU jsou pro mě otevřené dveře do světa simulační medicíny, která mi dává smysl, rozšiřuje obzory a zároveň mě prostě baví.“

Jan Dvořáček
Ředitel Simulačního centra

Daniel Schwarz

„SIMU pro mě znamená nejen projekt, ale dlouhodobou aktivitu, ve které cítím příležitost realizovat své myšlenky a uplatnit znalosti, kompetence a dosud nabyté pedagogické zkušenosti.“

Daniel Schwarz
Vedoucí PS TBL/PBL a virtuální pacienti

Martin Komenda

„SIMU je výzva, která má sílu změnit výuku našich studentů. SIMU je unikát, který nemá ve v našem regionu obdob. SIMU je radost, kterou přináší při společné práci a výsledcích. SIMU buduje tým, který se skládá z úžasných lidí. SIMU jsme my, kteří jsme mu obětovali kus života. SIMU stojí hodně sil, fyzických i mentálních. SIMU umí vykouzlit úsměv, když se podíváš, co skrývá.“

Martin Komenda
Vedoucí PS SIMUportfolio a OSCE

Pavlína Kosíková

„SIMU je pro mě práce v podnětném prostředí, plná zajímavých výzev, na jejichž zdolávání se podílíme s celým týmem zkušených a nadšených kolegů.“

Pavlína Kosíková
Asistentka projektu

Markéta Zemanová

„SIMU je pro mě cesta. Je to možnost, jak lépe porozumět tomu co znám. Vyzkoušet co umím a nahlédnout na své chyby. Umožňuje mi být více rozhodnější, moudřejší a pokornější. SIMU není jen o znalostech, ale i o možnostech, jak vidět a nalézt jiná řešení.“

Markéta Zemanová
Technička interaktivní výuky "ovládá pacienty" v SIMU

Bronislav Balek

„SIMU pro mne znamená práci v mladém kolektivu, což mě obohacuje. Seznámení se s nejnovějšími lékařskými přístroji, simulátory, fantomy, figurínami atd. Možnost vymýšlet miniaturní modely lékařských přístrojů. Účast na kongresech, konferencích a seminářích. Návštěvy odborných pracovišť týkajících se vybavení SIMU.“

Bronislav Balek
Technik interaktivní výuky

Václav Vafek

„Práce v SIMU pro mě představuje příležitost, díky které můžeme výrazně ovlivnit způsob přemýšlení budoucích lékařů. Chtěl bych, aby ze studentů, které budeme v SIMU učit, byli jednou lékaři, kteří umí přijmout zpětnou vazbu a umí se poučit z vlastních chyb.“

Václav Vafek
Metodik interaktivní výuky

Ferdinand Varga

„SIMU pre mňa osobně znamená príležitosť pracovať s ľudmi, ktorí sú absolútne odborne kompetentní vo svojich špecializáciách, zapálení pre projekt európskeho významu a zároveň priateľskí, ochotní a nápomocní.“

Ferdinand Varga
Technik

Tereza Prokopová

„SIMU pro mě znamená výzvu. Jsem součástí týmu první pomoci a naším úkolem je inovovat výuku První pomoci. Od začátku se snažíme dosáhnout co nejvíce interaktivní podoby a velmi často jsme se setkávali s problémy ať většími či menšími. Vždy jsme se snažili vymyslet, řešení a stále zlepšujeme původní koncept.“

Tereza Prokopová
Vedoucí PS První pomoc

Klára Jelínková

„SIMU pro mě znamená společný cíl a odhodlání, obdiv a respekt, ideál a realitu, energii a únavu, radost a slzy, spolupráci a přátelství, je to unikát.“

Klára Jelínková
Finanční manažerka

Rostislav Sitarčík

„SIMU? Létající talíř, co nepřiletěl; Nápad, který přežil; Milníky, co bylo těžké plnit; Počasí, co nám přálo; Lidi, co jsem poznal; Detaily, koordinace a jednání; Zlatá brána plná poznání.“

Rostislav Sitarčík
Manažer investičních projektů

Martina Žižlavská

„SIMU je příležitost doopravdy změnit výuku propedeutiky a skutečně vyučovat to, co nám všem přijde nejdůležitější.“

Martina Žižlavská
Metodička interaktivní výuky

Martina Klincová

„SIMU je pro mne moře možností. Jedinečnou šanci naučit se "na nečisto" rozhodovat se správně a systematicky. Příležitost nejen odevzdávat zkušenosti a učit, ale rovněž zkušenosti nabírat a učit se.“

Martina Klincová
Odborná asistentka

Tereza Vafková

„SIMU pro mě znamená především příležitost významným způsobem ovlivnit podobu vzdělávání budoucích lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, nejen ve smyslu použití moderních výukových metod, technologií a simulátorů.“

Tereza Vafková
Vedoucí PS Debriefing

Martina Kosinová

„SIMU pro mě znamená životní výzvu, možnost spolupráce s lidmi, kteří mají stejné myšlení a máme společný cíl – změnit od základu podobu českého vzdělávání v oblasti medicíny. Znamená pro mě příležitost po sobě něco zanechat pro další generace, naučit se něčemu novému a možnost předat nabyté znalosti dál. Na druhou stranu pro mě SIMU znamená i velkou dávku stresu, dřiny a pocitu odpovědnosti vůči našim studentům i mé alma mater. SIMU pro mě znamená životní příležitost. SIMU je něco, co SI MUsí zažít každý student medicíny.“

Martina Kosinová
Zástupce přednosty Ústavu simulační medicíny

Jitka Blažková

„SIMU pro mě znamená především splněný sen. SIMU je dítě, které jsem viděla vyrůstat od jeho prvních krůčků. SIMU je pro mě školou života, ze které si odnesu neskutečné množství nových informací, zkušeností a zážitků. Především si ale odnesu spoustu úžasných setkání a přátelství na celý život.“

Jitka Blažková
Vedoucí ONP a OMP

Agnesa Gabuľová

„SIMU je pre mňa projekt, na ktorý som čakala už dávno. Z pohľadu študenta mi príde praktická výuka v medicíne naprosto zásadná a som extrémne rada, že sa toho už študenti dožili.“

Agnesa Gabuľová
Studentka

Jana Sedláková

„SIMU pro mne symbolizuje směsici různorodých pocitů a zážitků.
Začátek nové pracovní etapy. Pocit, že je možné se do práce těšit a nehroutit se z toho, že už zase bude pondělí. Změnu v uvažování o tom, jak vzdělávat lékaře a zdravotníky. Hrdost a vděk za příležitost být u toho. Příležitost k rozvoji. A v neposlední řadě skvělý kolektiv a inspirativní partu lidí, mnohdy i přátel, se kterou nás spojuje nejen společný pracovní cíl, ale i řada zážitků, slz a smíchu.“

Jana Sedláková
Vedoucí oddělení OQ

Zdenek Chovanec

„SIMU pro mne znamená změnu (revoluci) k lepšímu, efektivnějšímu, názornějšímu a realističtějšímu vzdělávání nejenom studentů medicíny, ale i jejich lektorů (lékařů).“

Zdenek Chovanec
Odborný asistent

David Pospíšil

„Simulační medicíně se již nějakou dobu částečně věnuji na svém domovském pracovišti – Interní kardiologické klinice FN Brno. Jen velmi nerad stojím na místě, a proto jsem si nemohl nechat ujít příležitost se začlenit do vznikajícího týmu SIMU. Je to oblast plná výzev a interdisciplinární spolupráce, kde mohu uplatnit svůj technický, medicínský i výzkumný potenciál.“

David Pospíšil
Odborný asistent

Jana Čubová

„SIMU je pro mne místo, kam se každé ráno těším. Tým lidí, se kterými ráda spolupracuji. Výzva učit se denně novým dovednostem.“

Jana Čubová
Asistentka projektu
Předchozí Následující

Kalendář akcí

Více akcí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info