Doktorské studium na SIMU

4 roky

Doba studia

CS a EN

Vyučovací jazyk

9

Aktivní studenti

Od září 2022 rozšířila LF MU nabídku doktorského studia o nový studijní program Simulace v medicíně (Healthcare Simulation), který v listopadu 2021 obdržel akreditaci. Cílem programu je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v nově vznikajícím odvětví medicínského vzdělávání.

Program Simulace v medicíně spojuje mnoho medicínských specializací v moderních metodách vzdělávání v medicíně. Mezioborová spolupráce je pro simulační medicínu zásadní nejen v rámci nejznámějších, tzv. hi-fidelity simulacích, ale právě i v rámci sdílení teoretických, praktických i vědeckých poznatků mezi akademiky a to nejen napříč Českou republikou, ale i celosvětově.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Spolupráce akademiků napříč mnoha odbornostmi těží z rozvoje znalostí a přináší široký vědecký potenciál v neprobádaných oblastech simulační medicíny. Klíčovou charakteristikou programu Simulace v medicíně je podpora takovéto mezioborové spolupráce.

Tým Ústavu simulační medicíny pokrývá následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  • Netechnické dovednosti v medicínských simulacích
  • Management kritických stavů v jednotlivých medicínských oborech
  • Low-fidelity simulační metody
  • Technologický vývoj simulačního prostředí
  • Možnosti zapojení nelékařského zdravotnického personálu v simulacích
  • Hi-fidelity simulační metody
  • Metodika jednotlivých modalit simulační medicíny
  • Debriefing v medicínských simulacích
  • Inovace výukových metod

Spojovacím prvkem mezi jednotlivými týmy jsou sdílené technologie, metodická podpora, odborné semináře, výroční konference Ph.D. studentů a jejich vzájemná spolupráce. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

Garant programu:

Petr Štourač

Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství LF MU I Přednosta Ústavu simulační medicíny a Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace

Více o studiu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info