SimUniversity

Bez popisku

SimUniversity je inovativní iniciativa SESAM (Evropská společnost pro simulace v medicíně), která podporuje inovace a networking v oblasti lékařského vzdělání založeného na simulacích. Pro vysokoškolské studenty zdravotnických oborů vytváří příležitosti k účasti na formativním vzdělávání na mezinárodní platformě, a to prostřednictvím soutěžení mezi týmy, které se účastní řešení simulačních scénářů. 

Cílem SimUniversity je vytváření příležitostí pro pregraduální studenty zdravotnických oborů k získání mezinárodních zkušeností. Účast v soutěži poskytuje studentským týmům zdravotnických oborů z celého světa příležitost soutěžit a učit se od sebe navzájem pod dohledem zkušených kliniků a odborníků v oblasti simulační medicíny, rozvíjejí své klinické i netechnické dovednosti a především možnost zažít něco nevšedního.

Lokální kolo SimUniversity

Lokální kolo SimUniversity

24.10.2023

8:00 - 13:00

Za podpory děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D a proděkana pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství prof. MUDr. Petra Štourače, Ph.D., MBA, FESAIC proběhne lokální kolo SimUniversity. Během lokálního kola bude vybrán vítězný tým, který bude reprezentovat MU v národním kole tohoto simulačního klání. 

Akce je určena pro čtyřčlenné týmy studentů zdravotnických oborů MU (obor všeobecné lékařství, záchranář, ošetřovatelství) se zájmem o simulační medicínu.

Organizátor: Ústav simulační medicíny LF MU
Garant: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednosta ÚSM LF MU),
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC

Přihlašování: do 30.09.2023 na e-mail sekretariat.simu@med.muni.cz

Chci přihlásit tým Lokální kolo v kalendáři akcí

Národní kolo SimUniversity

Národní kolo SimUniversity

27.11.2023

9:00 - 18:00

Národní kolo SimUniversity, proběhne pod záštitou předsedy Asociace děkanů lékařských fakult ČR prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D . Vítěz národního kola bude reprezentovat Českou Republiky na SimUniversity 2024 v rámci každoročního setkání Společnosti pro simulaci v Evropě (SESAM), tentokrát v Praze.

Akce je určena pro vybrané čtyřčlenné týmy studentů zdravotnických oborů reprezentující lékařské fakultu v ČR (obor všeobecné lékařství, záchranář, ošetřovatelství) se zájmem o simulační medicínu.

Kapacita: jeden tým za každou lékařskou fakultu v rámci ČR
Organizátor: Ústav simulační medicíny LF MU
Garant: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednosta ÚSM LF MU),
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC

Národní kolo v kalendáři akcí

Národní kolo SimUniversity proběhlo 27.11.2023 v Simulačním centru LF MU. Zvítězila 3. LF UK Praha v zastoupení týmu:

Kateřina Klemencová
Klára Petrásková
Šárka Motanová
Petra Stolaříková

Gratulujeme!

Bez popisku

Vítěz národního kola bude reprezentovat Českou republiky na SimUniversity 2024, které se bude konat během výročního zasedání SESAM v Praze. Konání SimUniversity bude sledovat publikum složené z účastníků výročního zasedání SESAM. Obě skupiny mají příležitost učit se v průběhu soutěže; studenti tím, že předvádějí scénáře, a publikum tím, že pozoruje studenty a zvažuje styly tvorby scénářů, lékařského ošetření a debriefingu. Všechna sezení jsou speciálně navržena tak, aby poskytovala bezpečné, vzdělávací a příjemné prostředí pro učení.

Více o SimUniversity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info