SESAM 2023 a akreditace pro SIMU

V polovině června se již tradičně zástupci SIMU zúčastnili konference SESAM, která letos probíhala v portugalském Lisabonu.

30. 6. 2023

Bez popisku

V kongresovém centru v Lisabonu nás přivítal prezident Společnosti pro simulaci v Evropě - SESAM - Francisco Maio Matos. Poděkoval scientific comitee za organizaci kongresu, organizátorům a účastníkům- opakovaně zaznělo, že SESAM a jeho annual meeting je především o setkávání lidí a vytvoření komunity, nikoliv pouze o odborné stránce kongresu. Letos poprvé navštíví kongres více než 1000 delegátů z 51 zemí, včetně 32 delegátů z Ukrajiny, kteří jsou pozvanými hosty společnosti.

V rámci konference proběhl workshop vedený kolektivem lektorů SIMU (prof. Štourač, doc. Kosinová, dr. Vafková a dr. Barvík) s názvem Student as a Teacher Programme for First Aid Simulation-based Education - kde představili unikátní program vzdělávání studentských lektorů k výuce první pomoci.

Další aktivní účast představovala vyzvaná přednáška dr. Skříšovské - Ta posluchače seznámila s výsledky na simulacích založené studie, která se zabývala efektivitou ventilace během kardiopulmonální resuscitace u dětí. Dr. Skříšovská se rovněž na další 2 roky stala viceprezidentkou společnosti SESAM.

Závěr konference patřil převzetí plné akreditace Simulačního centra Masarykovy univerzity (SIMU). Tomuto slavnostnímu aktu předcházela téměř dvouletá příprava. Akreditace je primárně zaměřená na správnou metodiku výuky a sledování výukových cílů. Návodnými otázkami při vyplňování požadovaných dokumentů má zabezpečit nejen to, že vše probíhá podle stanovených standardů, ale rovněž navést management ke zlepšení kvality výuky a každodenního chodu simulačního centra. Vyplňování dokumentů, bylo komplexní, neboť SIMU nemá svou velikostí a vybavením v Evropě obdoby. Bylo nutné například detailně popsat rozlohy všech místností a dostupného vybavení, výukových aktivit, doložit odbornost lektorů, nebo uvést, jakým způsobem SIMU reflektuje potřeby studentů. Po zhodnocení a doplnění informací následovala jednodenní návštěva akreditační komise dr. Marca Lazarovici z Mnichova a dr. Stephana Gisina z Basileje. Během prohlídky SIMU měli komisaři možnost shlédnout reálnou výuku na SIMU a mluvit s personálem i studenty. Oba pogratulovali týmu SIMU k excelentní práci a přidali několik drobných návrhů pro možné zlepšení.

Přijetí certifikátu o akreditaci tak bylo krásnou symbolickou tečkou za každodenním úsilím mimořádných lidí a důkazem, že v tomto ohledu máme být na co hrdí.

Naše cesta však zdaleka nekončí. Neustále je, co zlepšovat, sbírat nové zkušenosti a inspiraci. Proto bychom rádi pozvali všechny příznivce simulační medicíny na odborné sympozium SIMPO 2023, pořádaného pod záštitou děkana LF MU, prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., předsedy Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Toto simulační sympozium se bude konat 5.9.2003 v prostorách SIMU a již nyní zveme na další konferenci SESAM, která se bude konat ve dnech 19-21.6 2024 v Praze.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info