Akreditace SESAM pro SIMU

Necelé tři roky po zahájení výuky v simulačním centru získalo SIMU akreditaci Evropské společnosti pro simulace v medicíně (SESAM).

18. 5. 2023

Bez popisku

Akreditační proces, který trval téměř dva roky, vyvrcholil auditem s osobní přítomností dvoučlenné akreditační komise, která se uskutečnila na půdě Simulačního centra LF MU 9. května 2023. Auditory byli mezinárodně uznávaní lektoři v oblasti simulačního vzdělávání zdravotníků: Dr. Marc Lazarovici z Mnichova (bývalý prezident SESAMu) a Dr. Stefan Gisin z Basileje. Během návštěvy měli auditoři možnost nahlédnout na několik probíhajících lekcí simulační výuky, prohlédnout si detailně prostory simulačního centra a vést rozhovory jak s vedením Ústavu simulační medicíny a Simulačního centra LF MU, tak s vyučujícími, techniky simulační výuky i se studenty.

Akreditační komise shledala, že procesy, jaké máme na SIMU nastavené a způsob jakým jsme simulace ve výuce uchopili, jsou v souladu s požadavky a dobrou praxí společnosti SESAM. SIMU (Ústav simulační medicíny a Simulační centrum LF MU) získalo tedy ke dni 14. května mezinárodně uznávanou akreditaci SESAM s platností do roku 2027.

více fotografií zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info