Navazující magisterské studium

V rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví si můžete vybrat z nabídky studijních oborů – Fyzioterapie a Nutriční specialista. Dalšími nabízenými programy jsou Optometrie a program Intenzivní péče (možnost studia také v kombinované formě studia).

Pro absolventy bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je akreditován na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik.

Jak se přihlásit
 • Vyberte si program

  Nejdříve si vyberte z naší nabídky studijních programů.

  Navazující magisterské programy

 • 1. únor 2019 – 30. duben 2019

  Podejte si přihlášku

  Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.

  Elektronická přihláška

 • leden

  Nepřehlédněte Den otevřených dveří

  Pokud přijdete na Den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • březen až duben

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna Vám od nás přijde pozvánka k přijímací zkoušce.

Přijímací řízení

Informace před přijímacími zkouškami

Kontrola stavu elektronické přihlášky

V e-přihláškách často nejsou uvedeny některé informace, které je třeba doplnit. Nejčastěji chybí:

 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání

Moje přihlášky

 • V červenci mohou být do navazujících magisterských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně absolvováno příslušné bakalářské studium před termínem zápisu do studia tj. do 10. 7. 2019.
 • Z důvodů doručování listinných dokumentů – pozvánek a rozhodnutí je třeba, aby si každý uchazeč aktualizoval/editoval osobní údaje a adresy. Prioritně se doručuje na adresu trvalého bydliště. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • V e-přihláškách uchazečů budou vloženy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste písemnou pozvánku rozesílanou poštou na Vámi uvedenou adresu neobdrželi, prosím, vytiskněte si ji z Vaší e-přihlášky a přineste k prezenci na přijímací zkoušky.
 • Do e-přihlášek bude nahráno i rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Materiály k přijímacím zkouškám

Tématické okruhy pro jednotlivé studijní programy.

Tématické okruhy

Výsledky přijímacích zkoušek

Informace o výsledcích přijímacích zkoušek z minulých let a související dokumenty naleznete v sekci "Formuláře a dokumenty". Zde budou později zveřejněny aktuální výsledky přijímacích zkoušek do akademického roku 2019/2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info