Studijní pobyty a pracovní stáže v zahraniční

AKTUÁLNĚ:

Freemovers

Otevřena druhá výzva pro studijní pobyty nebo pracovní stáže organizované v roce 2024.

Termín pro podání přihlášky: 15. duben 2024

Podmínkou pro přihlášení o finanční podporu je délka pobytu minimálně 30 dnů.

Více informací najdete na webových stránkách CZS

Freemovers studijní pobyty

Freemovers pracovní stáže

Speciální grant pro krátkodobé pobyty

Otevřena pro studijní pobyty nebo pracovní stáže organizované v roce 2024.

Termín pro podání přihlášky: 15. květen 2024

Délka pobytu je minimálně 5 dní a maximálně 30 dní.

Více informací najdete na webových stránkách CZS

- Speciální grant

Stáže a pobyty organizované na LF MU

Prázdninová stáž v Erlabrunnu

 • 4-týdenní prázdninová praxe na "Kliniken Erlabrunn" z vnitřního lékařství a chirurgie pro studenty Všeobecného lékařství 4. ročníku
 • moderní a dobře vybavená nemocnice v Erlabrunnu je položena v krásném horském prostředí 50 km od Karlových Varů
 • podmínkou je komunikace v němčině na úrovni B2
 • pro nominaci na tuto stáž je nutné se přihlásit do výběrového řízení a absolvovat jazykový test z německého jazyka (instrukce budou zaslány emailem); režim, období i kritéria pro nominaci jsou stejné jako pro nominaci na Erasmus+ studijní pobyt
 • k dispozici je osm míst; čtyři v červenci a čtyři v srpnu

Předpromoční stáže všeobecného lékařství v zahraničí

Před počátkem student musí splnit následující podmínky

 • zajištění potvrzeného "Learning / Traineeship Agreementu"
 • vytvoření záznamu o zahraničním pobytu do ISu
 • vložení LA / TA do záznamu v ISuP

Po příjezdu si student individuálně dohodne termín praktické zkoušky na domovské klinice.

Uznání stáže bude provedeno na základě dokumentů vložených do záznamu o zahraničním pobytu v ISu

 • "Trascript of Records" (pouze u studijního pobytu)
 • formulář o předpromoční praxi se splněnými výkony
 • "Confirmation of Study Period" (u studijního pobytu) / "Confirmation of Placement Period" (u pracovního pobytu)

Administrace předpromočních praxí Pre-graduation practice forms

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Tyto stipendijní pobyty jsou nabízeny České republice na základě mezinárodních smluv, ze kterých vyplývá délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete webu AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ AGENTURY.

Aktuální nabídky

Další kurzy a stipendia

Pojištění

Studenti LF MU mohou využít tohoto pojištění, pokud vyjíždí na oficiální zahraniční stáž apod., ovšem pouze za předpokladu, že je pobyt oficiálně předem řádně založen a vyplněn přes Úřadovnu IS MU, tj. pobyt je propojen s evidencí studia. Pro bližší informace kontaktujte prosím pracovníky Oddělení pro kvalifikační rozvoj nebo Zahraniční oddělení.

Evidence a uznání zahraničních pobytů

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů Lékařské fakulty MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1. 9. 2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1. 12. 2011).

Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů

doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (nelékařské programy)

Administrátoři pobytů jednotlivých fakult zajišťují administrativu uznávání zahraničních pobytu (tzn. po podaní žádosti o uznání předmětu v IS). Za Lékařskou fakultu je to vaše studijní referentka.

Jak si nechat uznat předměty ze zahraničního pobytu

Přihlaste se k odběru Newsletteru Centra zahraniční spolupráce a nepropásněte žádnou aktuální výzvu.

Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info