Stipendia pro Freemovers

Studenti, kteří si sami domluví studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, mají možnost strávit až dva semestry studiem v zahraničí jako freemovers. Student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě si nemůže svou žádost vynutit; naopak, přijetí na univerzitě je výrazem dobré vůle na její straně. To samozřejmě znamená, že každá univerzita má odlišná pravidla. Některé freemovery vůbec nepřijímají (nebo přijmout nemohou). Jiné, zvlášť ty, které mají zájem zvýšit počet zahraničních studentů na své instituci, je vítají. V některých případech VŠ požadují školné. Ve všech případech záleží na rozhodnutí té které univerzity zda má zájem studenta přijmout či ne. Tato příležitost je často využívána, když má student zájem navštívit instituci kvůli nějaké specializaci, která je tam nabízena nebo kvůli vyučujícímu, který je předním expertem ve svém oboru.

Termín podání žádosti do stipendijního programu je vždy do 15. prosince (pro pobyty v následujícím kalendářním roce).

Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info