ERASMUS+

studijní pobyty

Administrace ERASMUS+
 • Fakultní nominace

  1. Výběrové řízení na studijní program ERASMUS+ se vyhlašuje v listopadu e-mailovou formou. Součástí jsou i jazykové testy úrovně B2 (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština). Kromě administračních informací email obsahuje také link, na kterém se přihlásíte elektronicky k rozpisu témat v ISu dle jazykového testu, kterého se chcete účastnit. Můžete se přihlásit k více než jednomu tématu.
  2. V první polovině ledna absolvujete online jazykový test, který převážně rozhodne o výsledku výběrového řízení (viz. Kritéria výběru pro studijní pobyty ERASMUS+)
  3. Výsledky výběrového řízení vám budou zaslány na počátku února.
  4. V únoru také proběhne nominační schůzka, na které si vyberete pobyt podle vašeho pořadí.

   Tento postup platí pouze pro studenty VL a ZL klinických ročníků (Studenti 1.-3. ročníku VL a ZL na studijní pobyty Erasmus+ nejezdí.)          Studenti ostatních studijních programů budou o nominačním procesu informováni oborovými koordinátory nelékařských programů, jejichž seznam naleznete zde.

 • Před odjezdem

  Po úspěšné fakultní nominaci bude třeba splnit další kroky v rámci předodjezdové agendy Centra zahraniční spolupráce MU.

  1. Vyplnění a odeslání online přihlášky
  2. Uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)
  3. Zajištění ubytování
  4. Uzavření účastnické smlouvy
  5. Evidence studijního pobytu v IS MU a nahrání uzavřeného Learning Agreementu (po zavedení záznamu o pobytu v zahraničí do ISu, obdržíte cestovní pojištění, které MU poskytuje)
 • Po příjezdu

  1. do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) – kopie
  2. do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) – kopie (preferován je formulář zahraniční univerzity)
  3. Veškeré dokumenty nehrajte do Evidence zahraničního pobytu v IS MU.
  4. do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) – online
  5. Žádost o uznání předmětů ze zahraniční univerzity přes IS MU
  6. Žádost o proplacení nákladů na cestu (jízdenky musí mít související datum jako začátek a konec pobytu). Stipendium se proplácí na základě prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné 1x do místa pobytu a zpět.

  Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů MU:
  doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (nelékařské programy)

   

  Jak si nechat uznat předměty ze zahraničního pobytu

Partnerské smlouvy

Angličtina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Medical University of Bialystok
(Polsko)
B1 angličtina 1 5 +

Web

IRO / Přihlášovací proces

Studijní plán

Medical University of Silesia, Katowice
(Polsko)
B2 angličtina 1 5 +

Web

IRO / Přihlašovací proces

Studijní plán

Medical University of Lodz (Polsko) B2 angličtina 1 5 +

Web

IRO

Studijní plán

Pomerian Medical University in Szczecin

(Polsko)

B2 angličtina 2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

Rozvrh

Wroclaw Medical University
(Polsko)
B2 angličtina 2

5

nenabízí předměty 6. ročníku

+

Web

IRO / Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

Goce Delcev University, Stip
(Severní Makedonie)
B2 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul (Turecko)

B1 angličtina

nutné předložit certifikát/potvrzení

2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas
(Litva)
B1 angličtina 2 5 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

University of Ljubljana
(Slovinsko)
B2 slovinština
B2 angličtina (pouze pro komunikaci mimo výuku)
2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

University of Maribor    (Slovinsko)

B1 angličtina

nutné předložit potvrzení/cetrifikát

2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Instrukce pro přijíždějící studenty na LF

University of Pécs           (Maďarsko)

B2 angličtina

1 10 +

Web

Univerzitní IRO

IRO lékařské fakulty

Informace pro přijíždějící studenty

Medical University of Plovdiv
(Bulharsko)
B2 angličtina 2 6 +

Univerzitní web

Web lékařské fakulty

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Riga Stradins University
(Lotyšsko)
B1 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Studijní plán

Prezentace

University of Split
(Chorvatsko)
B2
angličtina
2 5 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán a rozvrh

Rijeka University
(Chorvatsko)
B2 angličtina 2 10 +

Web

Přiijíždějící studenti

Studijní plán

University of Tartu
(Estonsko)
B2 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

KU Leuven

(Belgie)

B2 angličtina 1

10

nabízí speciální program pro Erasmus+ studenty; vhodné pro VL 5. ročník

+

Web

IRO

Studijní plán

Přihlašovací proces

Francouzština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Free University of Brussels (Belgie) B1 francouzština 1 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Prezentace

Catholic University of Lille  (Francie) B2 francouzština 3 5 -

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Claude Bernard University Lyon 1 (Francie) B2 francouzština 2 20  

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty Lyon sud

Informace pro přijíždějící studenty Lyon est

University of Rennes 1 (France) B1 francouzština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

MedFac IRO

University of Rouen (Francie) B2 francouzština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

 

Italština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Rome Tor Vergata
(Itálie)
B2 italština 2 6 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

Sapienza University, Rome

(Itálie)

B1 italština 2 5 +

Web

MedFac Web

Informace pro přijíždějící studenty

Katalog

Vanvitelli University, Neapol      (Itálie)

B1    italština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

 

University of Palermo (Itálie)

 

B1 italština 2 12 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Němčina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Ruhr University Bochum      (Německo) B1 němčina 3 5 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Dresden University of Technology
(Německo)
B1 němčina 2 9 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

University of Greifswald    (Německo) B2 němčina 2

11

je možné jet pouze na celý akademický rok

+

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Martin Luther University Halle-Wittenberg (Německo) B2 němčina 2 6 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

Christian-Albrechts-University of Kiel (Německo) B1 němčina 2

5

nabízí předměty 5. - 10. semestru

+

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Web lékařské fakulty

Philipps University Marburg
(Německo)
B2 němčina 2

10

 

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

University of Regensburg (Německo) B2 němčina 2 10 -

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

Saarland University
(Německo)

B1 němčina 2 10  

Web

Informace pro přijíždějící studenty

Katalog předmětů

Medical University of Vienna    (Rakousko) B1 němčina 1

6

nominace jak na podzimní tak jarní semestr se může uskutečnit pouze v 1. výzvě výběrového řízení

nabízejí pouze několik vybraných předmětů vhodných pro studenty 5. ročníku

+

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Julius Maximilian University of Würzburg (Německo) B1 němčina 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

 

Portugalština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Coimbra (Portugalsko) B1 portugalština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Přihlašovací proces

Další informace

University of Porto (Portugalsko) A2 portugalština 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Online přihláška

Další informace

New University of Lisbon (Portugalsko)

B1 portugalština

nutné předložit certifikát

2 10 +

Web

MedFac Web

IRO

Přihlašovací proces

Formulář pro přijíždějící studenty medicíny

Studijní plán

V případě, že máte zájem o studium na portugalských partnerských univerzitách, musíte během fakultního výběrového řízení splnit jazykový test z angličtiny nebo španělštiny.

Španělština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Barcelona (Španělsko)

B1 španělština

B1 katalánština

2 5 +

Web

IRO

Přihláška pro přijíždějící studenty

MedFac web

Studijní plán

University of Girona (Španělsko) B2 španělština 1 9 +

Web

IRO

Přihláška pro přijíždějící studenty

Studijní plán

University of Granada (Španělsko) B2 španělština 2 10 +

Web

IRO

University of Zaragoza (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

University of Malaga (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty 

Studijní plán

University of Murcia    (Španělsko) B1 španělština 2 5 +

Web

IRO

 

Zubní lékařství

Angličtina / Italština / Španělština / Chorvatština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Bologna (Itálie) B1 italština 2 12 +

Web

IRO

Studijní plán

Web zubního lékařství

Vanvitelli University, Naples
(Itálie)
B1
italština
1 10 +

Web

IRO

Study plan

Riga Stradins University (Lotyšsko) B2
angličtina
2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

University of Rome Tor Vergata (Itálie) B2 angličtina/italština 2 9 +

Web

IRO

University of Split (Chorvatsko) A1–A2 chorvatština 2 5 +

Web

IRO 

Studijní plán

European University of Valencia (Španělsko) španělstina 2 5 +

Web

Studijní plán

V případě, že máte zájem o studium ZL na Univerzitě Split, musíte během fakultního výběrového řízení splnit jazykový test z angličtiny.

Univerzitní koordinátoři

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info