ERASMUS+

studijní pobyty

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity studovat na partnerských evropských univerzitách.

Další informace o programu ERASMUS+ naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce MU.

Administrace ERASMUS+
 • Fakultní nominace

  1. Výběrové řízení na studijní program ERASMUS+ se vyhlašuje v listopadu e-mailovou formou. Vyplněnou přihlášku na studijní pobyt odešlete nejpozději do konce listopadu na Zahraniční oddělení LF MU na email zpilatova@med.muni.cz.
  2. V průběhu prosince absolvujete na fakultě jazykový test, který převážně rozhodne o výsledku výběrového řízení
  3. Výsledky výběrového řízení vám budou zaslány v průběhu ledna.
  4. V únoru proběhne nominační schůzka, na které si vyberete pobyt podle vašeho pořadí.

   Tento postup platí pouze pro studenty VL a ZL. Studenti ostatních studijních programů budou o nominačním procesu informováni oborovými koordinátory nelékařských programů, jejichž seznam naleznete zde.

 • Před odjezdem

  Po úspěšné fakultní nominaci bude třeba splnit další kroky v rámci předodjezdové agendy Centra zahraniční spolupráce MU.

  1. Vyplnění a odeslání online přihlášky
  2. Uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)
  3. Zajištění ubytování
  4. Uzavření účastnické smlouvy
  5. Evidence studijního pobytu v IS MU a nahrání uzavřeného Learning Agreemntu
 • Po příjezdu

  1. do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) – kopie
  2. do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) – kopie (preferován je formulář zahraniční univerzity)
  3. Veškeré dokumenty nehrajte do Evidence zahraničního pobytu v IS MU.
  4. do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) – online
  5. Žádost o uznání předmětů ze zahraniční univerzity přes IS MU
  6. Žádost o proplacení nákladů na cestu (jízdenky musí mít související datum jako začátek a konec pobytu). Stipendium se proplácí na základě prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné 1x do místa pobytu a zpět.

  Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů MU:
  doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (nelékařské programy)

  Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

Partnerské smlouvy

Užitečné informace k pobytům programu ERASMUS+

Všeobecné lékařství

Angličtina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Medical University of Bialystok
(Polsko)
B1 angličtina 1 5 +

Web

Studijní plán

Medical University of Silesia, Katowice
(Polsko)
B2 angličtina 1 5 +

Web

Studijní plán

Wroclaw Medical University
(Polsko)
B2 angličtina 2 5 +

Web

Studijní plán

Prezentace

Goce Delcev University, Stip
(Makedonie)
B2 angličtina 2 6 +

Web

Studijní plán

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul (Turecko) B1 angličtina 2 10 +

Web

IRO

Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas
(Litva)
B1 angličtina 2 5 +

Web

Studijní plán

Prezentace

University of Ljubljana
(Slovinsko)
B2 slovinština
B2 angličtina
2 6 +

Web

IRO

University of Maribor    (Slovinsko) B2 angličtina 2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

University of Pécs           (Maďarsko)

B2 angličtina

1 10 +

Web

IRO

Studijní plán

Medical University of Plovdiv
(Bulharsko)
B angličtina 2 6 + Web
Riga Stradins University
(Lotyšsko)
B1 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Studijní plán

Prezentace

University of Split
(Chorvatsko)
B2
angličtina
2 5 +

Web

IRO

Studijní plán

Umea University
(Švédsko)
B2 angličtina 2 5 +

Web

IRO

Prezentace

Lze studovat pouze předmět DEGREE PROJECT

University of Tartu
(Estonsko)
B2 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Studijní plán

Prezentace

Francouzština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Free University of Brussels (Belgie) B1 francouzština 1 10 +

Web

IRO

Studijní plán

Prezentace

University of Burgundy, Dijon (Francie) B2 francouzština 3 8 -

Web

IRO

Catholic University of Lille  (Francie) B2 francouzština 3 3 -

Web

IRO

University of Rouen (Francie) B2 francouzština 2 10 +

Web

IRO

 

Italština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Palermo (Itálie) B2 italština 2 12 +

Web

IRO

University of Rome Tor Vergata
(Itálie)
B2 italština 2 6 +

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

Vanvitelli University, Neapol      (Itálie)

B1    italština 2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

 

Němčina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Ruhr University Bochum      (Německo) B1 němčina 3 5 +

Web

IRO

Studijní plán

Dresden University of Technology
(Německo)
B1 němčina 2 9 +

Web

IRO

Prezentace

Medical University of Graz            (Rakousko) B1 němčina 1 6 +

Web

IRO

University of Greifswald    (Německo) B2 němčina 2 11 +

Web

IRO

Prezentace

Martin Luther University Halle-Wittenberg (Německo) B2 němčina 2 6 +

Web

IRO

Prezentace

University of Regensburg (Německo) B2 němčina 2 10 -

Web

IRO

Prezentace

Medical University of Vienna    (Rakousko) B1 němčina 2 6 +

Web

IRO

Julius Maximilian University of Würzburg (Německo) B1 němčina 2 10 +

Web

IRO

 

Portugalština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Coimbra (Portugalsko) A2 portugaltština 2 10 +

Web

IRO

Další informace

University of Porto (Portugalsko) A2 portugaltština 2 6 +

Web

IRO

Další informace

New University of Lisabon (Portugalsko) A2 portugaltština 2 10 +

Web

IRO

Španělština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Granada (Španělsko) B2 španělština 2 10  

Web

IRO

University of Girona (Španělsko) B2 španělština 1 9  

Web

IRO 

Studijní plán

European University of Madrid (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

Studijní plán

University of Malaga (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

IRO  

Studijní plán

University of Murcia    (Španělsko) B1 španělština 2   5+

Web

IRO

 

Zubní lékařství

Angličtina / Italština / Španělština / Chorvatština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Vanvitelli University, Naples
(Itálie)
B1
italština
1 10 +

Web

IRO

Study plan

Riga Stradins University (Lotyšsko) B2
angličtina
2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

University of Rome Tor Vergata (Itálie) B2 angličtina/italština 2 9 +

Web

IRO

University of Split (Chorvatsko) A1–A2 chorvatština 2 5 +

Web

IRO 

Studijní plán

European University of Valencia (Španělsko) španělstina 2 5 +

Web

Studijní plán

Fakultní koordinátoři

doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

lékařské obory

telefon: 532 23 2451
e‑mail:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

nelékařské programy

telefon: 549 49 1343
e‑mail:
Univerzitní koordinátoři

Mgr. Andrea Štěpánková

Studenti A–E

telefon: 549 49 4394
e‑mail:

Bc. Vendula Stará

Studenti D–M

telefon: 549 49 6800
e‑mail:

Mgr. et Mgr. Denisa Főldešiová

Studenti N–Ž

telefon: 549 49 3539
e‑mail: