ERASMUS+

studijní pobyty

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity studovat na partnerských evropských univerzitách.

Další informace o programu ERASMUS+ naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce MU.

Administrace ERASMUS+
 • Fakultní nominace

  1. Výběrové řízení na studijní program ERASMUS+ se vyhlašuje v listopadu e-mailovou formou. Vyplněnou přihlášku na studijní pobyt odešlete nejpozději do konce listopadu na Zahraniční oddělení LF MU na email zpilatova@med.muni.cz.
  2. V průběhu prosince absolvujete na fakultě jazykový test, který převážně rozhodne o výsledku výběrového řízení
  3. Výsledky výběrového řízení vám budou zaslány v průběhu ledna.
  4. V únoru proběhne nominační schůzka, na které si vyberete pobyt podle vašeho pořadí.

   Tento postup platí pouze pro studenty VL a ZL. Studenti ostatních studijních programů budou o nominačním procesu informováni oborovými koordinátory nelékařských programů, jejichž seznam naleznete zde.

 • Před odjezdem

  Po úspěšné fakultní nominaci bude třeba splnit další kroky v rámci předodjezdové agendy Centra zahraniční spolupráce MU.

  1. Vyplnění a odeslání online přihlášky
  2. Uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)
  3. Zajištění ubytování
  4. Uzavření účastnické smlouvy
  5. Evidence studijního pobytu v IS MU a nahrání uzavřeného Learning Agreemntu
 • Po příjezdu

  1. do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) – kopie
  2. do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) – kopie (preferován je formulář zahraniční univerzity)
  3. Veškeré dokumenty nehrajte do Evidence zahraničního pobytu v IS MU.
  4. do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) – online
  5. Žádost o uznání předmětů ze zahraniční univerzity přes IS MU
  6. Žádost o proplacení nákladů na cestu (jízdenky musí mít související datum jako začátek a konec pobytu). Stipendium se proplácí na základě prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné 1x do místa pobytu a zpět.

  Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů MU:
  doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (nelékařské programy)

  Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

Partnerské smlouvy

Užitečné informace k pobytům programu ERASMUS+

Všeobecné lékařství

Angličtina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Bialystok
(Polsko)
B1 angličtina 1 5 + Web
Katowice
(Polsko)
B2 angličtina 1 5 + Web
Wroclaw
(Polsko)
B2 angličtina 2 5 + Web
Prezentace
Goce Delcev – Stip
(Makedonie)
B2 angličtina 2 6 + Web
Prezentace
Istanbul (Turecko) B1 angličtina 2 10 + Web
Kaunas
(Litva)
B1 angličtina 2 5 + Web
Prezentace
Ljublana
(Slovinsko)
B2 slovinština
B2 angličtina
2 6 + Web
Plovdiv
(Bulharsko)
B angličtina 2 6 + Web
Riga
(Lotyšsko)
B1 angličtina 2 6 + Web
Prezentace
Umea
(Švédsko)
B2 angličtina 2 5 + Web
Prezentace
Lze studovat pouze předmět DEGREE PROJECT
Tartu
(Estonsko)
B2 angličtina 2 6 + Web
Prezentace

Francouzština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Brusel (Belgie) B1 francouzština 1 10 + Web
Studijní plán
Prezentace
Dijon (Francie) B2 francouzština 3 8 - Web
Lille (Francie) B2 francouzština 3 3 - Web
Rouen (Francie) B2 francouzština 2 10 + Web

 

Italština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Palermo (Itálie) B2 italština 2 12 + Web
Další informace
Řím
(Itálie)
B2 italština 2 6 + Web
Další informace
Prezentace
Studijní plán

Němčina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Bochum (Německo) B1 němčina 3 5 + Web
Další informace
Finální report
Studijní plán
Drážďaňy
(Německo)
B1 němčina 2 9 + Web
Prezentace
Graz (Rakousko) B1 němčina 1 6 + Web

Greifswald (Německo) B2 němčina 2 11 + Web
Prezentace
Halle-Wittenberg (Německo) B2 němčina 2 6 + Web
Prezentace
Regensburg (Německo) B2 němčina 2 10 - Web
Další informace
Prezentace
Vídeň (Rakousko) B1 němčina 2 6 + Web
Prezentace
Würzburg (Německo) B1 němčina 2 10 + Web

 

Portugalština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Coimbra (Portugalsko) A2 portugaltština 2 10 + Web
Další informace
Porto (Portugalsko) A2 portugaltština 2 6 + Web
Další informace
Lisabon (Portugalsko) A2 portugaltština 2 10 + Web

Španělština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Granada (Španělsko) B2 španělština 2 10   Web Další informace
Girona (Španělsko) B2 španělština 1 9   Web Další informace
Madrid (Španělsko) B1 španělština 2 10 + Web
Malaga (Španělsko) B1 španělština 2 10 + Web  Důležité informace
Studijní program
Murcia B1 španělština 2   5+ Web

 

Zubní lékařství

Angličtina/Italština/Španělština/Italština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Riga (Lotyšsko) B2 angličtina 2 10 + Web
Řím B2 angličtina/italština 2 9 + Web
Další informace
Split (Chorvatsko) A1–A2 chorvatština 2 5 + Web Další informace
Valencia (Španělsko) španělstina 2 5 + Web Další informace
Fakultní koordinátoři

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

lékařské obory

telefon: 549 49 1301
e‑mail:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

nelékařské programy

telefon: 549 49 1343
e‑mail:
Univerzitní koordinátoři

Mgr. Andrea Štěpánková

Studenti A–E

telefon: 549 49 4394
e‑mail:

Bc. Vendula Stará

Studenti D–M

telefon: 549 49 6800
e‑mail:

Mgr. et Mgr. Denisa Főldešiová

Studenti N–Ž

telefon: 549 49 3539
e‑mail: