ERASMUS+

studijní pobyty

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity studovat na partnerských evropských univerzitách.

Další informace o programu ERASMUS+ naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce MU.

AKTUÁLNĚ

Výběrového řízení na pobyty Erasmus+ v roce 2022/23 (univerzitní úroveň): 30.1.2022 - 23.2.2022.

Tohoto výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří se přihlásili do fakultního kola. Přihlášky se podávají přes online systém ISOIS. Studenti, kteří absolvovali jazykové testy v lednu 2023, se mohou přihlašovat dle instrukcí zaslaných informačním emailem zaslaným 30.1.2023.


NOMINAČNÍ SCHŮZKA pro studenty Všeobecného lékařství proběhne 23.2.2023 v posluchárně B11/334. Vaše účast je nutná. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete schůzky účastnit, můžete pověřit někoho, kdo Vás zastoupí. Zástupce musí být studentem MU. Pošlete jeho jméno a UČO do 20.2.2023 na zpilatova@med.muni.cz. Nominační schůzka se týká pouze studijních pobytů Erasmus+. 

Harmonogram nominační schůzky bude následující:

14,00        pobyty v italském, francouzském a španělském jazyce

14,40      pobyty v německém jazyce

15,30      pobyty v anglickém, slovinském a portugalském jazyce (jazykové testy z AJ a ŠJ)


NOMINAČNÍ SCHŮZKA pro studenty Zubního lékařství proběhne 22.2.2023 v kanceláři B17/211 (Univerzitní Kampus). Vaše účast je nutná. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete schůzky účastnit, můžete pověřit někoho, kdo Vás zastoupí. Zástupce musí být studentem MU. Pošlete jeho jméno a UČO do 20.2.2023 na zpilatova@med.muni.cz.

Administrace ERASMUS+
 • Fakultní nominace
  1. Výběrové řízení na studijní program ERASMUS+ se vyhlašuje v listopadu e-mailovou formou. Součástí jsou i jazykové testy úrovně B2 (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština). Kromě administračních informací email obsahuje také link, na kterém se přihlásíte elektronicky k rozpisu témat v ISu dle jazykového testu, kterého se chcete účastnit. Můžete se přihlásit k více než jednomu tématu.
  2. V první polovině ledna absolvujete online jazykový test, který převážně rozhodne o výsledku výběrového řízení (viz. Kritéria výběru pro studijní pobyty ERASMUS+)
  3. Výsledky výběrového řízení vám budou zaslány na počátku února.
  4. V únoru také proběhne nominační schůzka, na které si vyberete pobyt podle vašeho pořadí.

   Tento postup platí pouze pro studenty VL a ZL klinických ročníků (Studenti 1.-3. ročníku VL a ZL na studijní pobyty Erasmus+ nejezdí.)          Studenti ostatních studijních programů budou o nominačním procesu informováni oborovými koordinátory nelékařských programů, jejichž seznam naleznete zde.

 • Před odjezdem

  Po úspěšné fakultní nominaci bude třeba splnit další kroky v rámci předodjezdové agendy Centra zahraniční spolupráce MU.

  1. Vyplnění a odeslání online přihlášky
  2. Uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)
  3. Zajištění ubytování
  4. Uzavření účastnické smlouvy
  5. Evidence studijního pobytu v IS MU a nahrání uzavřeného Learning Agreementu (po zavedení záznamu o pobytu v zahraničí do ISu, obdržíte cestovní pojištění, které MU poskytuje)
 • Po příjezdu
  1. do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) – kopie
  2. do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) – kopie (preferován je formulář zahraniční univerzity)
  3. Veškeré dokumenty nehrajte do Evidence zahraničního pobytu v IS MU.
  4. do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) – online
  5. Žádost o uznání předmětů ze zahraniční univerzity přes IS MU
  6. Žádost o proplacení nákladů na cestu (jízdenky musí mít související datum jako začátek a konec pobytu). Stipendium se proplácí na základě prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné 1x do místa pobytu a zpět.

  Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů MU:
  doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (nelékařské programy)

   

  Jak si nechat uznat předměty ze zahraničního pobytu

Partnerské smlouvy
Angličtina
Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Medical University of Bialystok
(Polsko)
B1 angličtina 1 5 +

Web

IRO / Přihlášovací proces

Studijní plán

Medical University of Silesia, Katowice
(Polsko)
B2 angličtina 1 5 +

Web

IRO / Přihlašovací proces

Studijní plán

Medical University of Lodz (Polsko) B2 angličtina 1 5 +

Web

IRO

Studijní plán

Pomerian Medical University in Szczecin

(Polsko)

B2 angličtina 2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

Rozvrh

Wroclaw Medical University
(Polsko)
B2 angličtina 2

5

nenabízí předměty 6. ročníku

+

Web

IRO / Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

Goce Delcev University, Stip
(Severní Makedonie)
B2 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul (Turecko)

B1 angličtina

nutné předložit certifikát/potvrzení

2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas
(Litva)
B1 angličtina 2 5 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

University of Ljubljana
(Slovinsko)
B2 slovinština
B2 angličtina (pouze pro komunikaci mimo výuku)
2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

University of Maribor    (Slovinsko)

B1 angličtina

nutné předložit potvrzení/cetrifikát

2 10 +

Web

IRO

Instrukce pro přijíždějící studenty na LF

University of Pécs           (Maďarsko)

B2 angličtina

1 10 +

Web

Univerzitní IRO

IRO lékařské fakulty

Informace pro přijíždějící studenty

Medical University of Plovdiv
(Bulharsko)
B2 angličtina 2 6 +

Univerzitní web

Web lékařské fakulty

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Riga Stradins University
(Lotyšsko)
B1 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Studijní plán

Prezentace

University of Split
(Chorvatsko)
B2
angličtina
2 5 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán a rozvrh

Rijeka University
(Chorvatsko)
B2 angličtina 2 10 +

Web

Přiijíždějící studenti

Studijní plán

University of Tartu
(Estonsko)
B2 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

KU Leuven

(Belgie)

B2 angličtina 1

10

nabízí speciální program pro Erasmus+ studenty; vhodné pro VL 5. ročník

+

Web

IRO

Studijní plán

Francouzština
Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Free University of Brussels (Belgie) B1 francouzština 1 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Prezentace

Catholic University of Lille  (Francie) B2 francouzština 3 5 -

Web

IRO

University of Rennes 1 (France) B1 francouzština 2 10 +

Web

IRO

MedFac IRO

University of Rouen (Francie) B2 francouzština 2 10 +

Web

IRO

 

Italština
Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Rome Tor Vergata
(Itálie)
B2 italština 2 6 +

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

Sapienza University, Rome

(Itálie)

B1 italština 2 5 +

Web

Katalog

Vanvitelli University, Neapol      (Itálie)

B1    italština 2 10 +

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

 

University of Palermo (Itálie)

 

B1 italština 2 12 +

Web

IRO

Studijní plán

Němčina
Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Ruhr University Bochum      (Německo) B1 němčina 3 5 +

Web

IRO

Studijní plán

Dresden University of Technology
(Německo)
B1 němčina 2 9 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

University of Greifswald    (Německo) B2 němčina 2

11

je možné jet pouze na celý akademický rok

+

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Martin Luther University Halle-Wittenberg (Německo) B2 němčina 2 6 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

Christian-Albrechts-University of Kiel (Německo) B1 němčina 2

5

nabízí předměty 5. - 10. semestru

+

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

Web lékařské fakulty

University of Regensburg (Německo) B2 němčina 2 10 -

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Prezentace

Studijní plán

Medical University of Vienna    (Rakousko) B1 němčina 1

6

nominace jak na podzimní tak jarní semestr se může uskutečnit pouze v 1. výzvě výběrového řízení

+

Web

IRO

Studijní plán

Julius Maximilian University of Würzburg (Německo) B1 němčina 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

 

Portugalština
Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Coimbra (Portugalsko) B1 portugalština 2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Další informace

University of Porto (Portugalsko) A2 portugalština 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Další informace

New University of Lisbon (Portugalsko)

B1 portugalština

nutné předložit certifikát

2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

V případě, že máte zájem o studium na portugalských partnerských univerzitách, musíte během fakultního výběrového řízení splnit jazykový test z angličtiny nebo španělštiny.

Španělština
Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Barcelona (Španělsko)

B1 španělština

B1 katalánština

2 5 +

Web

IRO

Přihláška pro přijíždějící studenty

MedFac web

Studijní plán

University of Girona (Španělsko) B2 španělština 1 9 +

Web

IRO

Přihláška pro přijíždějící studenty

Studijní plán

University of Granada (Španělsko) B2 španělština 2 10 +

Web

IRO

University of Zaragoza (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty

Studijní plán

University of Malaga (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

IRO

Informace pro přijíždějící studenty 

Studijní plán

University of Murcia    (Španělsko) B1 španělština 2 5 +

Web

IRO

 

Zubní lékařství

Angličtina / Italština / Španělština / Chorvatština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Bologna (Itálie) B1 italština 2 12 +

Web

IRO

Studijní plán

Web zubního lékařství

Vanvitelli University, Naples
(Itálie)
B1
italština
1 10 +

Web

IRO

Study plan

Riga Stradins University (Lotyšsko) B2
angličtina
2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

University of Rome Tor Vergata (Itálie) B2 angličtina/italština 2 9 +

Web

IRO

University of Split (Chorvatsko) A1–A2 chorvatština 2 5 +

Web

IRO 

Studijní plán

European University of Valencia (Španělsko) španělstina 2 5 +

Web

Studijní plán

V případě, že máte zájem o studium ZL na Univerzitě Split, musíte během fakultního výběrového řízení splnit jazykový test z angličtiny.

Fakultní koordinátoři
Univerzitní koordinátoři

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info