ERASMUS+

studijní pobyty

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity studovat na partnerských evropských univerzitách.

Další informace o programu ERASMUS+ naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce MU.

Administrace ERASMUS+
 • Fakultní nominace

  1. Výběrové řízení na studijní program ERASMUS+ se vyhlašuje v listopadu e-mailovou formou. Vyplněnou přihlášku na studijní pobyt odešlete nejpozději do konce listopadu na Zahraniční oddělení LF MU na email zpilatova@med.muni.cz.
  2. V první polovině ledna absolvujete online jazykový test úrovně B2, který převážně rozhodne o výsledku výběrového řízení
  3. Výsledky výběrového řízení vám budou zaslány na počátku února.
  4. V únoru také proběhne nominační schůzka, na které si vyberete pobyt podle vašeho pořadí.

   Tento postup platí pouze pro studenty VL a ZL klinických ročníků (Studenti 1.-3. ročníku na studijní pobyty Erasmus+ nejezdí.)                  Studenti ostatních studijních programů budou o nominačním procesu informováni oborovými koordinátory nelékařských programů, jejichž seznam naleznete zde.

  Fakultní výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2022/23 pro studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství bude otevřeno 4.11.2021. 

  Studenti, kteří jsou momentálně ve 3.-5. ročníku VL a ve 3.-4. ročníku ZL mohou zasílat své přihlášky dle instrukcí zaslaných emailem do 15.12.2021.

 • Před odjezdem

  Po úspěšné fakultní nominaci bude třeba splnit další kroky v rámci předodjezdové agendy Centra zahraniční spolupráce MU.

  1. Vyplnění a odeslání online přihlášky
  2. Uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)
  3. Zajištění ubytování
  4. Uzavření účastnické smlouvy
  5. Evidence studijního pobytu v IS MU a nahrání uzavřeného Learning Agreemntu
 • Po příjezdu

  1. do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) – kopie
  2. do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) – kopie (preferován je formulář zahraniční univerzity)
  3. Veškeré dokumenty nehrajte do Evidence zahraničního pobytu v IS MU.
  4. do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) – online
  5. Žádost o uznání předmětů ze zahraniční univerzity přes IS MU
  6. Žádost o proplacení nákladů na cestu (jízdenky musí mít související datum jako začátek a konec pobytu). Stipendium se proplácí na základě prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné 1x do místa pobytu a zpět.

  Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů MU:
  doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)
  prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (nelékařské programy)

   

  Jak si nechat uznat předměty ze zahraničního pobytu

Partnerské smlouvy

Angličtina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Medical University of Bialystok
(Polsko)
B1 angličtina 1 5 +

Web

IRO / Přihlášovací proces

Studijní plán

Medical University of Silesia, Katowice
(Polsko)
B2 angličtina 1 5 +

Web

IRO / Přihlašovací proces

Studijní plán

Pomerian Medical University in Szczecin

(Poland)

B2 angličtina 2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

Rozvrh

Wroclaw Medical University
(Polsko)
B2 angličtina 2 5 +

Web

IRO / Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

Goce Delcev University, Stip
(Severní Makedonie)
B2 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul (Turecko)

B1 angličtina

nutné předložit certifikát/potvrzení

2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas
(Litva)
B1 angličtina 2 5 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

University of Ljubljana
(Slovinsko)
B2 slovinština
B2 angličtina (pouze pro komunikaci mimo výuku)
2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

University of Maribor    (Slovinsko)

B1 angličtina

nutné předložit potvrzení/cetrifikát

2 10 +

Web

IRO

Instrukce pro přijíždějící studenty na LF

University of Pécs           (Maďarsko)

B2 angličtina

1 10 +

Web

Univerzitní IRO

IRO lékařské fakulty

Informace pro přijíždějící studenty

Medical University of Plovdiv
(Bulharsko)
B2 angličtina 2 6 +

Univerzitní web

Web lékařské fakulty

Informace pro přijíždějící studenty

Riga Stradins University
(Lotyšsko)
B1 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Studijní plán

Prezentace

University of Split
(Chorvatsko)
B2
angličtina
2 5 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Rijeka University
(Chorvatsko)
B2 angličtina 2 10 +

Web

Přiijíždějící studenti

Studijní plán

University of Tartu
(Estonsko)
B2 angličtina 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

Prezentace

KU Leuven

(Belgie)

B2 angličtina 1

10

nabízí speciální program pro Erasmus+ studenty; vhodné pro VL 5. ročník

+

Web

IRO

Studijní plán

Francouzština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Free University of Brussels (Belgie) B1 francouzština 1 10 +

Web

IRO

Studijní plán

Prezentace

Catholic University of Lille  (Francie) B2 francouzština 3 3 -

Web

IRO

University of Rouen (Francie) B2 francouzština 2 10 +

Web

IRO

 

Italština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Rome Tor Vergata
(Itálie)
B2 italština 2 6 +

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

Sapienza University, Rome

(Itálie)

B1 italština 2 5 +

Web

Katalog

Vanvitelli University, Neapol      (Itálie)

B1    italština 2 10 +

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

 

Němčina

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Ruhr University Bochum      (Německo) B1 němčina 3 5 +

Web

IRO

Studijní plán

Dresden University of Technology
(Německo)
B1 němčina 2 9 +

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

University of Greifswald    (Německo) B2 němčina 2

11

je možné jet pouze na celý akademický rok

+

Web

IRO

Prezentace

Martin Luther University Halle-Wittenberg (Německo) B2 němčina 2 6 +

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

University of Regensburg (Německo) B2 němčina 2 10 -

Web

IRO

Prezentace

Studijní plán

Medical University of Vienna    (Rakousko) B1 němčina 2

6

nominace jak na podzimní tak jarní semestr se může uskutečnit pouze v 1. výzvě výběrového řízení

+

Web

IRO

Studijní plán

Julius Maximilian University of Würzburg (Německo) B1 němčina 2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

 

Portugalština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Coimbra (Portugalsko) B1 portugalština 2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Další informace

University of Porto (Portugalsko) A2 portugalština 2 6 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Další informace

New University of Lisbon (Portugalsko)

B1 portugalština

nutné předložit certifikát

2 10 +

Web

IRO

Přihlašovací proces

Studijní plán

V případě, že máte zájem o studium na portugalských partnerských univerzitách, musíte během fakultního výběrového řízení splnit jazykový test z angličtiny nebo španělštiny.

Španělština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
University of Girona (Spain) B2 Spanish 1 9  

Web

IRO

Study plan

University of Granada (Španělsko) B2 španělština 2 10  

Web

IRO

University of Zaragoza (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

University of Malaga (Španělsko) B1 španělština 2 10 +

Web

IRO  

Studijní plán

University of Murcia    (Španělsko) B1 španělština 2   5+

Web

IRO

 

Momentálně se obnovují bilaterální smlouvy Erasmus+ na akademický rok 2022/23 a také se zakládají nové. Seznam bude průběžně aktualizován. Předpokládá se, že konečný seznam bude zveřejněn na začátku března 2022.

Zubní lékařství

Angličtina / Italština / Španělština / Chorvatština

Místo Jazyk studia Počet studentů Délka pobytu (měsíce) ECTS kredity Informace
Vanvitelli University, Naples
(Itálie)
B1
italština
1 10 +

Web

IRO

Study plan

Riga Stradins University (Lotyšsko) B2
angličtina
2 10 +

Web

IRO

Studijní plán

University of Rome Tor Vergata (Itálie) B2 angličtina/italština 2 9 +

Web

IRO

University of Split (Chorvatsko) A1–A2 chorvatština 2 5 +

Web

IRO 

Studijní plán

European University of Valencia (Španělsko) španělstina 2 5 +

Web

Studijní plán

V případě, že máte zájem o studium ZL na Univerzitě Split, musíte během fakultního výběrového řízení splnit jazykový test z angličtiny.

Fakultní koordinátoři
Univerzitní koordinátoři

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info