ERASMUS+

pracovní stáže

Základní informace

Program Erasmus+: Erasmus je v rámci programu Erasmus+ zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Kterých zemí se program týká

Praktické stáže mohou probíhat pouze v Programových zemích:

POZOR, mobilita do Švýcarska možná není.

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované I distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Další upřesnění

Další upřesnění:

 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
   
 • Absolventská stáž: praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
  • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
  • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní I pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
  • veškerá administrativa (od přihlášení se na stáž po podpis Účastnické smlouvy) musí být vyřízena PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky

Další informace

Koordinace programu na LF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info