Etická komise


Pokyny pro soutěže Grantové agentury MU pro rok 2023

Etická komise LF MU bude projednávat pouze projekty podpořené Grantovou agenturou MU.

V případě podpořeného projektu GA MU prosím předkládejte dokumenty viz níže.

Obecné informace

Pro posouzení etických aspektů projektu prosím předložte následující dokumenty:

  1. Žádost o posouzení výzkumného projektu (https://is.muni.cz/auth/do/med/web_lf_mu/o_fakulte/eticka_komise/Zadost_o_posouzeni_projektu_EKLFMU_v20220222.docx)
  2. Finální verzi projektu
  3. Text informovaného souhlasu / Souhlas s účastí ve studii
  4. Další relevantní dokumenty (např. doklad o spolupráci „Letter of Commitment“ nebo schválení projektu etickou komisí spolupracující instituce)

Všechny podklady Etické komisi LF MU se podávají elektronicky tajemnici komise na adresu: mvanhar@med.muni.cz.

Etická komise LF MU přijímá podklady pro projednání vždy k prvnímu pondělí v měsíci do 12:00. (není-li stanoveno jinak např. v případě grantových výzev)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info