Etická komise


Pokyny pro soutěže GA ČR 2023 s počátkem řešení v roce 2023

STANDARDNÍ, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (Incoming, Outgoing), MEZINÁRODNÍ a LA projekty s deadline 7.4.2022
Etická komise LF MU přijímá žádosti o posouzení projektů do čtvrtka 10. 3. 2022 do 18:00
Termín je nezbytné dodržet, žádosti dodané po tomto termínu nebudou projednány!
Žádosti budou posouzeny hromadně po termínu odevzdání.
Pokud máte jakékoli dotazy či nejasnosti během přípravy žádosti, prosím neváhejte co nejdříve kontaktovat tajemnici komise Mgr. Michaelu Vaňharovou, Ph.D.

Žádost o posouzení návrhu projektu je podávána prostřednictvím e-mailu mvanhar@med.muni.cz tajemnici komise.

Pro posouzení etických aspektů projektu prosím předložte následující dokumenty:

  1. Žádost o posouzení projektu EK LFMU. Formulář je ke stažení zde. Řešitel odpovídá za pravdivé a úplné vyplnění údajů v žádosti a za jejich soulad se zněním návrhu projektu předkládaného grantové agentuře.
  2. Text informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu.
  3. V případě, že v rámci projektu plánujete spolupráci se zdravotnickým zařízením, které není spoluřešitelem projektu, předložte prosím doklad o spolupráci „Letter of Commitment“ (návrh znění ke stažení zde).

Všechny podklady Etické komisi LF MU se podávají elektronicky. Do e-mailu uveďte evidenční číslo projektu v ISEP.


Finální schválení projektů AZV MZ ČR (VES 2022) Etickou komisí LF MU
s dobou zahájení řešení od 1.5.2022

Projekty vybrané k finanční podpoře Etická komise LF MU přijímá k finálnímu posouzení do čtvrtka 17. 3. 2022
Žádost o posouzení návrhu projektu je podávána prostřednictvím e-mailu mvanhar@med.muni.cz tajemnici komise.
Pro posouzení etických aspektů projektu prosím předložte následující dokumenty:

  1. Finální verzi projektu.
  2. Žádost o posouzení projektu EK LF MU. Formulář je ke stažení zde. Řešitel odpovídá za pravdivé a úplné vyplnění údajů v žádosti a za jejich soulad se zněním návrhu projektu předkládaného grantové agentuře.
  3. Text informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu.

V textu Žádosti i Informovaného souhlasu označte změny, pokud k nim po předběžném schválení EK LF MU došlo.
Všechny podklady Etické komisi LF MU se podávají elektronicky. Do e-mailu uveďte evidenční číslo projektu v ISEP.


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info