Etická komise


Pokyny pro výzvu AZV s počátkem řešení v roce 2025

Podklady k projektům AZV zasílejte emailem na adresu mvanhar@med.muni.cz do pondělí 10.6. 2024 do 12:00.


Pro posouzení etických aspektů projektu prosím předložte následující dokumenty:

  1. Žádost o posouzení výzkumného projektu / Application for project assessment by the Ethics Committee of the Faculty of Medicine MU
  2. Popis projektu
  3. Souhlas s účastí ve studii (informovaný souhlas)
  4. Další relevantní dokumenty (např. doklad o spolupráci „Letter of Commitment“ v případě spolupráce se zdrav. zařízením, které není spoluřešitelem)

Žádosti o posouzení přijímá Etická komise LF MU standardně vždy k prvnímu pondělí v měsíci do 12:00.
Všechny podklady Etické komisi LF MU se podávají elektronicky tajemnici komise na adresu: mvanhar@med.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info