Etická komise


Žádosti o projednání projektu Etickou komisí LF podávejte elektronicky vždy do 5. dne v měsíci na adresu tajemnice Etické komise LF (mvanhar@med.muni.cz).