Etická komise


Pokyny pro aktuální výzvu AZV s počátkem řešení v roce 2024

Deadline pro podání žádosti o projednání projektu Etickou komisí LF MU
je pondělí 12. 6. 2023 23:59.

Všechny podklady Etické komisi LF MU se podávají elektronicky tajemnici komise na adresu: mvanhar@med.muni.cz.

Pro posouzení etických aspektů projektu prosím předložte následující dokumenty:

  1. Žádost o posouzení výzkumného projektu
  2. Popis projektu
  3. Souhlas s účastí ve studii (informovaný souhlas)
  4. Další relevantní dokumenty (např. doklad o spolupráci „Letter of Commitment“ v případě spolupráce se zdrav. zařízením, které není spoluřešitelem)

Ostatní žádosti o posouzení přijímá Etická komise LF MU standardně vždy k prvnímu pondělí v měsíci do 12:00.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info