Technicko-provozní oddělení

Budova UKB, Kamenice 5, budova A17,

Technicko-provozní oddělení

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A17
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A15
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon: 549 49 1309
549 49 1320
E-mail:
Požadavky na údržbu

Požadavky na údržbu

Vyplněný formulář s požadavkem prosím zašlete na e-mail lspacil@med.muni.cz.

Rozsah působnosti oddělení

Rozsah působnosti oddělení:

  • správa budovy CLR, Údolní 74, Kraví hora,
  • vedení spisové služby (archivace, skartace)
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
  • provoz podatelny, rozmnožovny
  • řešení telefonie
  • evidence majetku TPO
  • provoz a údržba v pavilonech LF v UKB
  • doprava