Ověření zahraničního vzdělání

Ověření zahraničního vzdělání

Jednou z podmínek pro přijetí do doktorských studijních programů na LF MU je ověření zahraničního vzdělání na úrovni magisterského studia (netýká se uchazečů se vzděláním ze Slovenské republiky). Podrobnější informace (v AJ) jsou k nalezení na https://www.med.muni.cz/en/research-and-development/phd-studies v části Admission Information.

Uchazeči se zahraničním vzděláním mohou žádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci) na kterékoliv veřejné vysoké škole v ČR, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Podrobné informace o vyřízení nostrifikace na Masarykově univerzitě jsou dostupné zde. Nostrifikace pak platí na všech vysokých školách v ČR a lze ji využít i k jiným účelům.

Pokud má uchazeč zájem o posouzení zahraničního vzdělání studia pouze pro potřeby přijímacího řízení do doktorských studijních programů na LF MU, může se obracet na Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU.

Směrnice MU o ověření zahraničního vzdělání

  Kontakt

Mgr. Petr Bureš

referent pro zahraniční vztahy – Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 3278
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info