Nabídka studijních programů

V roce 2018 byly na Lékařské fakultě MU akreditovány nové studijní programy a specializace a došlo také k úpravě pravidel a podmínek doktorského studia.

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny akreditované a aktuálně otevřené doktorské studijní programy. U každého studijního programu jsou vypsáni školitelé působící na Lékařské fakultě.

Je vhodné, aby uchazeč konzultoval zamýšlené téma disertační práce s potenciálním školitelem. V případě pochybností o tom, na kterého školitele se obrátit, může uchazeč kontaktovat proděkana pro vědu a doktorské studium.

Bez popisku

MUNI MENDEL DOCTORANDUS

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Oborové rady a komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info