Pediatrie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Doktorský studijní program Pediatrie je čtyřletý program založený na studiu onemocnění dětského věku a podpoře pozitivního rozvoje zdraví dětí. Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti správné diagnostiky, terapie a vědecké práce. Student se v průběhu doktorského studia naučí získávat vědecké informace, pracovat s nimi při rozhodování o konkrétních možnostech terapie a prevence u vybraných onemocnění a predisponujících stavů. Během studia si student osvojí schopnost kritické analýzy použitých metodik, schopnost zpracování a interpretace vědeckých dat i jejich prezentace. V oblasti dle konkrétního zaměření své disertační práce by měl být student v závěru studia schopen dále rozvíjet svůj obor. Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci oboru Pediatrie a všech jeho součástí.

„Péče o zdraví začíná u těch nejmenších, zdravé dítě je základem zdravé rodiny a celého národa.“

Praxe

Doktorand (dle zvoleného tématu DP) pracuje v klinické či s experimentální oblasti, popř. jinými výzkumnými metodami pod dohledem školitele, ve vyšších ročnících studia pak samostatně.

V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace, připravuje a podává grantové aplikace.

Dle svých možností a dle svého studijního plánu se doktorand podílí v omezené míře na výuce pregraduálních studentů LF MU.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu najde uplatnění např. jako:

  • vědecko-výzkumný pracovník na pracovištích klinického i preklinického typu.
  • učitel - akademický pracovník na vysoké škole
  • vedoucí pracovník klinického pracoviště.
  • na managerské pozici i mimo akademickou/ klinickou sféru /např. regulační orgány, plátci, organizátoři zdravotní péče, farmaceutický průmysl/.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v červnu 2023.

Kritéria hodnocení

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Pediatrie? Zeptejte se na program-25581@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info