Studijní programy

V následujícím přehledu jsou uvedeny doktorské studijní programy, u každého jsou vypsáni školitelé působící na Lékařské fakultě. Je vhodné, aby uchazeč konzultoval zamýšlené téma se školitelem. Po dohodě s některým ze školitelů je možné uvést i oblast odborného zájmu, která není obsažena v níže uvedené nabídce. V případě pochybností, na kterého školitele se obrátit, může uchazeč kontaktovat proděkana pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info