Stáže a zahraniční pobyty

Povinnou součástí doktorského studia na LF MU je absolvování zahraniční stáže v délce trvání minimálně 30 dní. V ideálním případě si student vybírá zahraniční instituci sám, ve spolupráci se svým školitelem a dle zaměření tématu disertační práce.

S volbou vhodného stipendijního schématu pro financování vaší stáže a nezbytnou administrativou vám pomohou naši kolegové (viz kontakty níže).

Lékařská fakulta zavedla nový "Stipendijní program na podporu studentských mobilit v rámci doktorského studijního programu (DSP)". Stipendium v rámci tohoto programu mohou využít všichni studenti doktorských studijních programů, kteří vyjíždějí na stáž do zahraničí v délce alespoň 30 dní. Žádost o stipendium se podává přes úřadovnu v IS MU.

Bez popisku

  Typy zahraničních pobytů

Stáže a pobyty organizované na LF MU

Prázdninová stáž v Erlabrunnu

 • 4-týdenní prázdninová praxe na "Kliniken Erlabrunn" z vnitřního lékařství a chirurgie pro studenty Všeobecného lékařství 4. ročníku
 • moderní a dobře vybavená nemocnice v Erlabrunnu je položena v krásném horském prostředí 50 km od Karlových Varů
 • podmínkou je komunikace v němčině na úrovni B2
 • pro nominaci na tuto stáž je nutné se přihlásit do výběrového řízení a absolvovat jazykový test z německého jazyka (instrukce budou zaslány emailem); režim, období i kritéria pro nominaci jsou stejné jako pro nominaci na Erasmus+ studijní pobyt

Předpromoční stáže v Liverpoolu

   • nabídka na absolvování předpromočních stáží z chirurgie, vnitřního lékařství a pediatrie v nemocnici Whiston, Liverpool, UK během jarního semestru (začátek možný již v lednu)
   • pro nominaci na tuto stáž je nutné se přihlásit do výběrového řízení a absolvovat jazykový test z anglického jazyka (instrukce budou zaslány emailem); režim, období i kritéria pro nominaci jsou stejná jako pro nominaci na Erasmus+ studijní pobyt
   • na tuto stáž je možné získat stipendium v rámci mobilitního programu nebo Erasmus+ praktické stáže (podle délky pobytu)
Předpromoční stáže všeobecného lékařství v zahraničí

Před počátkem student musí splnit následující podmínky

 • zajištění potvrzeného "Learning / Traineeship Agreementu"
 • vytvoření záznamu o zahraničním pobytu do ISu
 • vložení LA / TA do záznamu v ISuP

Po příjezdu si student individuálně dohodne termín praktické zkoušky na domovské klinice.

Uznání stáže bude provedeno na základě dokumentů vložených do záznamu o zahraničním pobytu v ISu

 • "Trascript of Records" (pouze u studijního pobytu)
 • formulář o předpromoční praxi se splněnými výkony
 • "Confirmation of Study Period" (u studijního pobytu) / "Confirmation of Placement Period" (u pracovního pobytu)

Administrace předpromočních praxí Pre-graduation practice forms

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Tyto stipendijní pobyty jsou nabízeny České republice na základě mezinárodních smluv, ze kterých vyplývá délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete webu AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ AGENTURY.

Aktuální nabídky

Další kurzy a stipendia
Pojištění

Studenti LF MU mohou využít tohoto pojištění, pokud vyjíždí na oficiální zahraniční stáž apod., ovšem pouze za předpokladu, že je pobyt oficiálně předem řádně založen a vyplněn přes Úřadovnu IS MU, tj. pobyt je propojen s evidencí studia. Pro bližší informace kontaktujte prosím pracovníky Oddělení pro kvalifikační rozvoj nebo Zahraniční oddělení.

  Aktuální nabídky zahraničních pobytů

Přihlaste se k odběru Newsletteru Centra zahraniční spolupráce a nepropásněte žádnou aktuální výzvu.

  Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info