med.muni.cz  |  8. 10. 2021, 20:52  |  English

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali na přednášku osobnosti výzkumu pluripotentních kmenových buněk a jejich biomedicínských aplikací. Prof. Nissim Benvenisty je držitelem Herbert Cohn Chair in Cancer Research a ředitelem The Azrieli Center for Stem Cells and Genetic Research na Hebrew University. Oblast jeho zájmu zahrnuje biologii pluripotentních kmenových buněk, humánní genetiku nebo výzkum nádorových onemocnění. Publikoval řadu významných článků v renomovaných časopisech, které byly citovány více než 15000x, a jeho h-index je 61.

Prof. Benvenisty se podílí na vedení International Stem Cell Initiative (ISCI), International Society for Stem Cell Research (ISSCR) a je členem Board of Directors of the International Society of Differentiation (ISD). Je editorem jednoho z nejlepších oborových časopisů Cell Stem Cells. 

Přednáška probíhá hybridně, koná se v úterý 12. 10. 2021 v 10:00 v Univerzitním kampusu Bohunice v pavilonu C03 v seminární místnosti. Připojit se můžete také online prostřednictvím MS Teams.

Jménem Ústavu histologie a embryologie LF MU srdečně zve

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Připojte se online
E-mail  pr@med.muni.cz Odkaz  Chcete zveřejnit zajímavost, zadat událost do kalendáře?

© 2024
Masarykova univerzita

LinkedIn     Instagram     Facebook     Youtube     Twitter