Klinika nemocí očních a optometrie

Fakultní nemocnice u svaté Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno

a
Lékařské fakulty, Masarykovy university
přednosta Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Počitadlo přístupů :


English version


FN U sv. Anny

Doc.MUDr.Svatopluk Synek, CSc.


©1997

Děkujeme za návštěvu naší www stránky