Grantoviny č. 35 jsou zde!

Oddělení projektové podpory LF MU  |  27. 2. 2024, 16:29  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Přinášíme Vám další vydání Grantovin plné novinek ze světa grantů a aktuálních dotačních příležitostí. V případě, že Vás cokoliv zaujme a budete chtít podrobnější informace, ozvěte se nám.

Tým Oddělení projektové podpory LF MU je tu pro Vás.

GA ČR

GA ČR 2025

Připomínáme důležité informace k letošním výzvám GA ČR:

  • Etická komise: 11. 3. 2024
  • Fakultní: 27. 3. 2024
  • Seminář s předsedou GA ČR: 6. 3. 2024, 9:30 – 12:00, on-line/on-site (registrace)
  • Další pokyny: zde.

Provedli jsme analýzu zajímavých nebo opakujících se pozitivních a negativních komentářů od hodnotitelů návrhů předložených v předchozích výzvách GA ČR a zpracovali jsme je do grafiky níže. Neváhejte se inspirovat:

AZV

Gratulujeme úspěšným žadatelům o AZV

V letošní soutěži MZ ČR na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu bylo Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR podpořeno 15 projektů žadatelů z LF MU. U 8 podpořených projektů je LF MU v pozici hlavního řešitele, u 7 projektů pak LF MU figuruje v roli spoluřešitele Všem úspěšným žadatelům gratulujeme⭐

Gender

Gender ve výzkumu

Vzhledem k tomu, že Evropská komise a národní agentury akcentují, abyste při psaní i realizaci vašich projektů zohlednili genderové aspekty, připravili jsme pro vás nový web, který vysvětluje, PROČ, KDY A JAK genderový rozměr do vašeho projektu začlenit. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na projekty@med.muni.cz. Navede vás též naše grafika:

MSCA

Známe termíny výzev MSCA pro rok 2024

Akce Marie Skłodowska-Curie podpoří v roce 2024 vzdělávání, dovednosti a profesní rozvoj výzkumníků finančním zajištěním doktorských programů, postdoktorandských stipendií a kolaborativních projektů s rozpočtem přes €1,23 miliard. Pro více informací kontaktujte prosím projekty@med.muni.cz.

Worldwide Cancer Research

Máte nový a kreativní nápad, jak předcházet, diagnostikovat nebo léčit rakovinu?

Nadace Worldwide Cancer Research uděluje projektové granty s délkou trvání 1 - 3 roky na podporu základního nebo translačního výzkumu v oblasti prevence, diagnostiky nebo léčby rakoviny. Pokud jste výzkumník s PhD a minimálně tříletou výzkumnou praxí, můžete žádat až o £275,000. Termín pro podání žádosti je 2. 4. 2024. Kontaktujte nás na adrese projekty@med.muni.cz.

FEBS

FEBS Excellence Awards vyhlásí soutěž o €100,000

FEBS Excellence Awards podpoří projekty juniorních vedoucích výzkumných skupin, a to na 3 roky ve výši €100 000. Žádosti bude možné podávat v období 1. 4. - 1. 7. 2024. Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz

Přejeme Vám krásný den 🍀

Vaše Projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter