Grantoviny speciál: DATA MANAGEMENT PLAN

Oddělení projektové podpory LF MU  |  7. 5. 2024, 12:51  |  English

GRANTOVINY

Vážení řešitelé projektů GA ČR a INTER-EXCELLENCE,

jelikož bude nově součástí průběžných a závěrečných zpráv GA ČR (zahájení realizace 2024) a INTER-EXCELLENCE odevzdání Plánu správy dat (Data Management Plan), doporučujeme Vám účast na online semináři 22. 5. 2024 od 10:00, který se zaměří na praktické aspekty tvorby DMP. Registrace je dostupná zde.

Kromě toho univerzita disponuje aplikací na tvorbu DMP: Data Stewardship Wizard. Tato aplikace vám pomůže s tvorbou DMP pro daný projekt a dále je již provázána s INET/ISEP prostředím univerzity.

Na univerzitě také existuje síť Open Science metodiků. Za LF se můžete obrátit na kolegyni Mgr. Terezu Miškechovou, která Vám bude při tvorbě DMP plně k dispozici.

Prosím, neváhejte se obrátit na nás nebo kolegy s vašimi případnými otázkami.

E-mail  Napište nám

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter