Grantoviny speciál

Oddělení projektové podpory LF MU  |  9. 5. 2023, 15:51  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto speciálním vydání Grantovin bychom Vás chtěli informovat o nové blížící se výzvě:

OP JAK Mezisektorová spolupráce

V létě 2023 bude v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejněna výzva Mezisektorová spolupráce, jejímž cílem je podpora a rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací podporou navázání / prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry.

Základní parametry výzvy:

  • Rozpočet projektu 20 – 100 mil. Kč
  • Příprava projektové žádosti červenec 2023 – únor 2024
  • Délka realizace 36 – 66 měsíců, nejpozději do prosince 2028
  • Koordinátor MU
  • 1 - 5 partnerů (min. jeden z partnerů musí být z aplikační sféry)


Povinné aktivity projektu:

  • Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
  • Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry
  • Modernizace infrastruktury (i rekonstrukce) a pořízení nezbytného vybavení


Specifika pro MU:

  • MU bude umožněno podat max. 4 projekty


Pokud máte o podání projektu zájem, prosíme o zaslání stručné anotace (max. 1000 znaků) a specifikaci partnerů na projekty@med.muni.cz nejpozději do pátku 12. 5. 2023 do 14 hodin.

Pokud již nyní víte, že se budete chtít zúčastnit této výzvy z pozice partnera, prosíme i o zaslání této informace.

Těšíme se na Vaše návrhy.
Vaše projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter