Nutriční terapie (Bakalářský obor)

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

BVBE021p Bioenergetika - přednáška
BVBE021c Bioenergetika - cvičení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: chápat fyzikální (termodynamické) principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); porozumět principům vybraných diagnostických přístrojů používaných ve všeobecném lékařství; rozeznávat možná rizika, která jsou spojena s jejich používáním; chápat účinků ionizujícího záření na živou hmotu.

Rozpis přednášek

Přednášky nejsou k dispozici

Zájemcům o hlubší znalosti doporučujeme nahlédnout do prezentací určených pro studenty všeobecného lékařství a navazujícího magistreského studia.

Základní informace


Podmínky pro získání zápočtu

  • Absolvování všech předepsaných praktik a odevzdání protokolů ke každé úloze v daném formátu na email: "biofyzika.lfmu@seznam.cz"
  • Protokoly musí být vypracovány samostatně bez opisování
  • Celkové hodnocení protokolů lepší než nedostatečné
  • Celkové hodnocení znalostí, zkoušených během praktik, lepší než nedostatečné
  • Splnění zápočtového testu s výsledkem 10 bodů a více

Rozpis studentů na úlohy

Rozpis úloh


Úlohy

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky