Ortoptika (Bakalářský obor)

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

BTFI0121p Biofyzika, informatika I (přednáška)
BTFI0222s Biofyzika, informatika II (seminář)

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům přístrojů používaných v lékařství; rozeznávat možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); uplatnit v praxi zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál; chápat fyzikální principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); vysvětlit základní představy o biofyzice smyslových orgánů; základní orientace v oblasti teorie informace a zejména zdravotnické informatiky.

Orientační harmonogram přednášek

Přednášky nejsou k dispozici

Zájemcům o hlubší znalosti doporučujeme nahlédnout do prezentací určených pro studenty všeobecného lékařství a navazujícího magistreského studia.

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky