Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 1. 3. 2016 15:17:01
Garant obsahu:
Tomáš Vojtíšek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1252
Přístupů: 12961
Vytvořeno: 16. 11. 2011 11:06:40

Základní informace

Dne 27.9.2011 byla podepsána Veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví české republiky a Masarykovou univerzitou ( dále jen Univerzita) jako pověřenou organizací spolupodílející se na postgraduálním vzdělávání lékařů a zubních lékařů.
Ministerstvo na základě této smlouvy pověřuje Univerzitu výkonem činností na základě §§4, 19, 21, 23 a 38 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Pro účely této smlouvy je Univerzita pověřenou organizací ve smyslu ustanovení § 2 písm. g) Zákona.
Tato smlouva se týká výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech, s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Tato smlouva nepřenáší výkon státní správy v oblasti certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializačního vzdělávání farmaceutů ani v oblasti nelékařských zdravotnických profesí.

Podpisem této smlouvy Univerzita zařazuje veškeré nové zájemce o zařazení do základních vzdělávacích programů Specializačního vzdělávání.

Statut a jednací řád

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT