MUDr. Zuzana Hlinomazová
zhlinom@fnbrno.cz

praxe odborné zaměření publikace grant zahraniční pobyty

Datum a místo narození: 21.1.1964, Brno
   
Dosažené vzdělání: Lékařská fakulta UJEP Brno 1988
Atestace: 1991 I.st.

1996 II. st.

Přehled praxe 1988 - 1990 oční klinika FNsP Brno - Pekařská, sekundární lékař
  1990 - oční klinika FN Brno - Bohunice, sekundární lékař

Odborné zaměření: Mikrochirurgie předního očního segmentu
  Ultrazvuková diagnostika v očním lékařství

Publikace: 6 odborných sdělení

Grant: Spoluoešitelka grantu IGA MZ " Cyklosporin A u vysoce rizikových perforujících keratoplastik"
  Hlavní řešitelka grantu "Klinické vyšetření pacientů s časným glaukomem netradičními metodami"

Zahraniční pobyty: 1991 Oční klinika Prof.Leonarda v Antwerpách, Belgie
  1991 Ústřední nemocnice Middelheim v Antwerpách, Belgie
  1991 Univerzitní nemocnice v Leidenu, Belgie
  1991 Oční klinika Prof.Galanda v Liege, Holandsko