Ú V O D E M

Oftalmologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích byla založena v roce 1990 po rozdělení původní oční kliniky Fakultní nemocnice na Pekařské ul. (dnešní Fakultní nemocnice u sv. Anny).

Klinika poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a chirurgickou oftalmologickou péči. Specializuje se na oční mikrochirurgii, zejména na chirurgii předního segmentu oka, implantaci nitroočních čoček po extrakci šedého zákalu, transplantace rohovek, vitreoretinální chirurgii a traumatologii.

Z titulu klinického pracoviště se podílí také na pregraduální a postgraduální výchově lékařů a středních zdravotnických pracovníků. Účastní se také vědecko-výzkumné činnosti.

Součástí ambulantní složky je diabetologická poradna pro pacienty s očními komplikacemi diabetu a glaukomová ordinace pro diagnostiku a terapii zeleného zákalu.

Klinika je vybavena špičkovou diagnostickou a mikrochirurgickou technikou a díky erudovanému personálu patří mezi špičková pracoviště svého druhu nejen v rámci České republiky, která provádí komplexní diagnostiku a léčbu chorob oka, adnexa a očnice. V současné době zajišťuje základní diagnostickou i léčebnou péči pro spádovou oblast, konziliární pro jihomoravský region a superkonziliární pro celou Moravu.

Přednostou kliniky je od jejího založení Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Zpět na začátek