prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Je profesorkou oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě MU, vystudovala rovněž obor Bioethics se zaměřením na Research Ethics (M.Sc.) a v oblasti bioetiky absolvovala v USA další specializační vzdělávání. Je předsedkyní Etické komise pro výzkum MU a místopředsedkyní Bioetické komise RVVI. Koordinuje řešení projektu INSURE.

doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

Je docentem oboru Filozofie na Filozofické fakultě MU, vyučuje předměty z oblasti filosofie a etiky. Zabývá se výzkumem v tématech souvisejících s otázkami identity a manipulace. Je šéfredaktorem elektronického časopisu pro filozofii Pro-Fil, dále je členem Etické komise pro výzkum MU a členem oborové rady DSP Bioetika na Lékařské fakultě MU.

Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.

Doktorát získala z oboru Molekulární a buněčná biologie, má pracovní zkušenosti jako labmanager a koordinátor výzkumu v oblasti nádorové biologie. Je tajemnicí Etické komise pro výzkum MU a administrátorkou projektu INSURE.

Mgr. Jana Klimentová

Vystudovala obor Právo na Právnické fakultě UP v Olomouci. Pracuje na Právním odboru Rektorátu MU, působí jako právnička při Etické komisi pro výzkum MU.

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Je vedoucím Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU. Habilitoval se v oboru Právo Evropské unie, přednáší právo EU, světové hospodářské právo a zdravotnické právo. K jeho výzkumným zájmům patří i problematika evropská integrace a zdravotnictví a právo zdravotnického výzkumu. Je místopředsedou Etické komise pro výzkum MU.

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Je přednostou Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty MU. Habilitoval se v oboru Sociální lékařství. Vyučuje kursy etiky ve zdravotnictví, je předsedou oborové rady DSP Bioetika na Lékařské fakultě MU. Zabývá se etikou biomedicínského výzkumu, prospektivní bioetikou a etikou rozhodování na konci života. Je předsedou Etické komise Lékařské fakulty MU.

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Je odborným pracovníkem Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty MU, doktorát získal v oboru Sociální lékařství. Pracuje jako advokát se zaměřením na medicínské právo. Je členem Etické komise pro výzkum MU a Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Mgr. Veronika Smítková

Vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě MU. Pracuje na Právním odboru Rektorátu MU, působí jako právnička při Etické komisi pro výzkum MU.

doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Je docentem Katedry psychologie Fakulty sociálních studií MU. Habilitoval se v oboru Sociální psychologie, vyučuje sociální a politickou psychologii, psychologické teorie a filosofické základy psychologie. Ve výzkumu se zaměřuje na občanskou a politickou socializaci a na psychologické determinanty důvěry. Je členem Etické komise pro výzkum MU.

Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Je odborným asistentem Katedry psychologie a Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU. Doktorát získal v oboru Vývojová psychologie. Zabývá se metodologií psychologického výzkumu se zaměřením na diagnostiku a psychometriku, dále výzkumem v tématech souvisejících s vývojem sociální kognice a sociálních vztahů. Je členem Etické komise pro výzkum MU.

Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.

Je odborným asistentem Katedry sportovních her Fakulty sportovních studií MU. Doktorát získal v oboru Kinantropologie. Pravidelně vyučuje předměty z oblasti metodiky a didaktiky sportovních her, věnuje se výzkumu v kinantropologii. Je členem Etické komise pro výzkum MU.

Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.

Je odbornou asistentkou Katedry civilního práva procesního Právnické fakulty MU, doktorát získala v oboru Občanské právo. Dlouhodobě se zabývá zdravotnickým právem ve vztahu k bioetice, absolvovala European Summer School on Health Law and Bioethics. Je členkou Etické komise pro výzkum MU. Pracuje rovněž jako advokátka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info