Probíhá online průzkum praxe etických komisí v ČR

Aktuálně probíhá průzkum posuzovací praxe etických komisí v ČR, jehož výstupy budou jedním z klíčových aspektů při vypracování návrhu možného legislativního ukotvení etiky výzkumu v ČR v souladu s mezinárodními závazky. Předsedové jednotlivých etických komisí byli osloveni individuálně s prosbou o vyplnění krátkého online dotazníku.

Pokud Vaše etická komise oslovena nebyla a chtěli byste se do našeho průzkumu zapojit, kontaktujte, prosím, hlavní řešitelku projektu INSURE prof. Renatu Veselskou.

Předchozí akce

Dne 20.5.2021 proběhl online webinář Dodatkový protokol CETS No.195 o biomedicínském výzkumu a jeho implementace v ČR. Akce byla určena zejména pro členy etických komisí, které posuzují výzkumné projekty, a pro pracovníky grantových agentur (národních i institucionálních). Záměrem bylo prodiskutování požadavků Dodatkového protokolu CETS No.195 zejména s ohledem na stávající praxi posuzování etických aspektů výzkumných projektů v oblasti biomedicíny v ČR. Vstupní prezentace pro webinář připravili:

  • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR)
  • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (Ústav lékařské etiky LF MU)
  • doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (Ústav lékařské etiky LF MU)

Poznatky z diskuse jsou využívány při tvorbě výstupů z projektu INSURE. Jejich reflexe se rovněž stala jedním z důležitých podkladů pro analýzu aktuálního stavu etiky výzkumu v ČR. Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas a spolupráci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info