1. kurz Paliativní péče a rozhodování v závěru života na jednotkách intenzivní péče

Ve středu 2. listopadu 2022 se v Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity uskutečnil historicky první kurz Paliativní péče a rozhodování v závěru života na jednotkách intenzivní péče.

10. 11. 2022

Kurz se soustředil na přístup k pacientům hospitalizovaným na intenzivní péči s nepříznivou prognózou, kteří v intenzivní péči umírají. Důraz byl kladen na proces rozhodování o přiměřenosti péče a na komunikaci cílenou na pacienta a jeho blízké. Cílem bylo posílit vědomosti a dovednosti účastníků v této náročné a často obávané oblasti péče. Velkou výzvou a zároveň silnou stránkou kurzu bylo plánované zapojení účastníků jak z řad sester, tak lékařů.

Garanty kurzu byli MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC a doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. Lektorský tým se dále skládal ze zkušených lektorů a kliniků: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC a Mgr. Jiřina Večeřová. Kurz je součástí práce Výzkumné iniciativy pro paliativní medicínu a etiku v intenzivní péči RIPE–ICU. Kurz pořádá LF MU Brno a Klinika paliativní medicíny 1.LF UK a VFN Praha a je organizován Ústavem simulační medicíny LF MU.

VÍCE O PRŮBĚHU KURZU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info