SESSAD

Sdílení zkušeností ve vývoji vědeckého softwaru a aplikací

Hlavním cílem je vytvořit metodiku pro rozvoj spolupráce přeshraničních vývojových týmů, které se zabývají návrhem a vývojem vědeckých softwarových řešení v akademickém a neziskovém prostoru, specificky v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky. Metodika umožní vývojovým týmům rychlý rozvoj meziregionální spolupráce a stane se podkladem pro kooperaci v rámci česko-rakouské sítě vývojových institucí. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců a institucí na úrovni zapojených regionů se zřetelným národním a mezinárodním přesahem a podpoře spolupráce v unikátní oblasti vývoje webových prezentací a aplikací pro specifické potřeby lékařských fakult a simulačních center.

Výstupy projektu

Financování projektu

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika.
Výše podpory projektu z EU – finanční příspěvek z EFRR = max. 132 801,29 EUR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info