16. Grantoviny jsou zde!

Oddělení projektové podpory LF MU  |  14. 2. 2023, 16:07  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

posíláme Vám Grantoviny a s nimi pravidelné informace a novinky ze světa grantů a aktuálních dotačních příležitostí. V případě, že Vás cokoliv zaujme a budete chtít podrobnější informace, ozvěte se nám.

Tým Oddělení projektové podpory LF MU je tu pro Vás.

GA ČR

GA ČR – dnes otevřeny nové výzvy!

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží STANDARDNÍ PROJEKTY, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní a Lead Agency projekty.

Fakultní deadline je 29. 3. 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024.

Interní seminář na téma nových výzev GA ČR určený pro řešitele a vědeckovýzkumné pracovníky se bude konat 27. 2. 2023 (9:00 - 10:30). Nutná registrace zde.

Více informací najdete na webu projektové podpory LF M a také na stránkách GA ČR.

GA ČR

GA ČR JUNIOR STAR – příležitost pro začínající vědce a vědkyně

Soutěž JUNIOR STAR je určena pro excelentní začínající vědkyně a vědce do 8 let od získání titulu Ph.D. ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost excelentním začínajícím vědeckým pracovníkům k vědeckému osamostatnění, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Více informací naleznete zde nebo nás kontaktujte na projekty@med.muni.cz.

Etika

Jak na žádost o posouzení projektu Etickou komisí pro výzkum?

Interní seminář MU se uskuteční 27. 2. 2023 (10:45 – 12:00) buď fyzicky nebo přes Zoom. Více informací zde.

TA ČR

Projekt pro začínající výzkumníky ve spolupráci s podnikem

Technologická agentura ČR nabízí možnost zapojení začínajících výzkumníků do projektu ve spolupráci s aplikační sférou. Za začínajícího výzkumníka/výzkumnici lze považovat osobu do 35 let věku, nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let. Délka trvání projektu: 1–2 roky, max. výše podpory na projekt: 5 mil. Kč, uchazeči mohou být podniky nebo výzkumné organizace. Deadline 5. 4. 2023. Více informací zde nebo na projekty@med.muni.cz.

GAMU

GAMU INTERDISCIPLINARY – nezapomeňte odevzdat Vaši průběžnou či závěrečnou zprávu

Deadline 28. 2. 2023. Více informací zde.

NEURON

Nominujte na ceny Neuron 2023

Nominace jsou otevřené do 31. března 2023. Více informací zde.

Přejeme Vám krásného Valentýna 💕

Těšíme se na další spolupráci!
Vaše projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2023
Masarykova univerzita

Twitter