Grantoviny speciál

Oddělení projektové podpory LF MU  |  19. 5. 2023, 14:34  |  English

GRANTOVINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V tomto speciálním vydání Grantovin bychom Vás chtěli upozornit, že byla vyhlášena výzva AZV pro rok 2024. 

Vyhlášeny výzvy AZV pro rok 2024

Termíny:

  • Pokud máte zájem o podání projektu, kontaktujte nás do 9. 6. 2023
  • Nákup investic prosím oznamte do 9. 6. 2023
  • Podklady pro Etickou komisi zasílejte do 12. 6. 2023
  • Fakultní deadline je 22. 6. 2023

Semináře:

  • 29. 5. 2023 (online; 11:00-12:30) Interní seminář pro vědecké pracovníky v angličtině upřesňující pravidla pro podání projektů, registrace zde.
  • 7. 6. 2023 REGON, který bude věnován nové výzvě VES 2024, a kterého se bude účastnit prof. A. Šedo (člen předsednictva AZV), tajemnice panelů Ing. I. Vrbíková a právnička JUDr. I. Reichová.

Výzva děkana LF MU:

  • V souvislosti s aktuální výzvou AZV se na Vás obracím s žádostí o zapojení LF MU do Vašich řešitelských a spoluřešitelských projektů. Na základě statutu společných pracovišť a dlouhodobé kvalitní spolupráce mezi LF a jednotlivými fakultními nemocnicemi, apeluji na rovnoměrnou participaci, udržení rozložení a zapojení vědecko-výzkumné činnosti zaměstnanců s kombinovaným pracovním poměrem v obou institucích.
    Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Detailní informace a instrukce naleznete na našem webu.

Přejeme Vám hodně štěstí!
Vaše projektové oddělení

E-mail  Napište nám

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter