Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 4. 2019 9:02:07
Garant obsahu:
Ivana Janáčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 3522001
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Oční klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Oční klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 233 002
Fax:532 232 378
E-mail:evlkova@fnbrno.cz
WWW:https://www.fnbrno.cz/ocni-klinika/k1472

Přednostka kliniky
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Radek Girgle
MUDr. Michala Karkanová, Ph.D.
MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
MUDr. Lenka Michalcová, Ph.D.
MUDr. Marek Michalec, Ph.D.
MUDr. Natália Rybárová
MUDr. Jan Souček
MUDr. Bc. Barbora Varadyová, Ph.D., FEBO
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.
MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Pavla Horňáčková
MUDr. Hana Kocová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Jaroslava Bukačová (sekretář)
Bc. Milan Růžička (odborný pracovník)

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.