Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 11. 2018 22:11:07
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1816440
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra dentální

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra dentální

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Telefon:549 49 4344
Fax:-
E-mail:aholik@med.muni.cz
WWW:-

Vedoucí katedry
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry
Mgr. Bc. Petra Borkovcová

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Bc. Petra Bielczyková
Mgr. Bc. Petra Borkovcová
MUDr. Sylva Fikáčková
Externí vyučující
Bc. Beatrice Bogarová
MDDr. Bc. Tomáš Machač
Mgr. Marcela Nováková
Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ph.D.
Bc. Markéta Šuráňová
Externí pracovníci
Stanislava Grůzová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.