Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 2. 2018 7:06:09
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1025743
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Katedra dentální

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Katedra dentální

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Telefon:549 49 4344
Fax:-
E-mail:aholik@med.muni.cz
WWW:-

Vedoucí katedry
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry
Mgr. Bc. Petra Borkovcová

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Bc. Petra Bielczyková
Mgr. Bc. Petra Borkovcová
MUDr. Sylva Fikáčková
Externí vyučující
MDDr. Bc. Tomáš Machač
Mgr. Marcela Nováková
Externí pracovníci
Bc. Beatrice Bogarová
Stanislava Grůzová
Bc. Markéta Šuráňová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.