Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 8. 2014 14:46:33
Garant obsahu:
Marta Tesařová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1073
Přístupů: 4389
Vytvořeno: 17. 1. 2011 15:30:40

Archiv příkazů děkana LF

 • Příkaz děkana č. 5/2010 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků - inventura k 31. 12. 2010 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 3/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Pokyn kvestora č. 13/2010 k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků - inventura k 30. 9. 2010 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 8/2009 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků (.xls)
 • Příkaz děkana č. 6/2009 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků - inventura k 30. 9. 2009 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 5/2008 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2008 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2008 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 30. 9. 2008(.xls)
  • Příloha č. 3 - Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2008 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 7/2007 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2007 (.doc)
  Příloha - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 31. 12. 2007 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 6/2006 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006
  Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 31. 12. 2006 (.xls)
 • Příkaz děkana LF č. 3/2006 provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006
  Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 30. 9. 2006 (.xls)
  Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 31. 12. 2006 (.xls)
  Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2006 (.doc)
  Příloha č. 1 - Dohoda o hmotné odpovědnosti dle § 176 ZP - vzor (.doc)
  Příloha č. 2 - Potvrzení o převzetí svěřených předmětů dle § 178 ZP - vzor (.doc)
  Příloha č. 3A - Inventarizační zápis - vzor A (.doc)
  Příloha č. 3B - Inventarizační zápis - vzor B (.doc)
  Příloha č. 3C - Inventarizační zápis - vzor C (.doc)
  Příloha č. 4 - Vzory tabulky č. 1-6 (.xls)
 • Příkaz děkana LF č. 4/2004 - Informace o DPH u chybějících daňových dokladů ze zahraničí
 • Příkaz děkana LF č. 3/2004 - Intrastat
  Dodatek č. 1 Příkazu děkana č. 3/2004 k zajištění statistiky pro celní účely - Intrastat
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT