Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 5. 9. 2017 12:18:13
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 336
Přístupů: 8765
Vytvořeno: 13. 12. 2005 9:59:18

Doktorské studium - Etika biomedicínského výzkumu

Sylabus

  1. Věda a etika: filosoficko-etický základ
  2. Historie biomedicínského výzkumu a jeho etická problematika
  3. Oblasti biomedicínského výzkumu (člověk jako předmět výzkumu, lidská tkáň ve výzkumu, GMO, použití experimentálních zvířat)
  4. Etika vědecké práce
  5. Normativita a regulatorní mechanismy biomedicínského výzkumu
  6. Etické komise
  7. Etické standardy grantové žádosti
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT