Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 1. 10. 2018 14:19:47
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 37
Přístupů: 10841
Vytvořeno: 28. 2. 2005 15:59:33

Erasmus+ - učitelská mobilita

Přehled smluv Erasmus+ 2018/19 (.doc)
Podrobné informace a podmínky pro učitelskou mobilitu
Elekronická přihláška pro Erasmus+ učitelskou mobilitu pro rok 2018/19
( https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ )

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Podmínky:

 • Zapojit se může:
  • Pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci.
  • Pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice (může být i DPP, DPČ)
  • Zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje).Tato Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.
 • Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.Výukové pobyty se konají v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.
 • Zaměstnanec dostává finance pouze na den, kdy koná výukovou činnost.
 • Doba cesty se nezapočítává do trvání mobility.
 • Instituce může přidělit grant na den cesty bezprostředně předcházející prvnímu dni výuky a na den cesty následující ihned po posledním dni výuky.
 • Výjezdy v programu Erasmus jsou vždy vázány na inter-institucionální smlouvy, které uzavřela daná katedra s partnerskými institucemi. Není možné vyjet na instituci, se kterou nemá domácí katedra inter-institucionální smlouvu uzavřenou, nebo na instituci, která není zapojená v Erasmus +.

Koordinace programu na LF:
doc. MUDr. Martin Repko, CSc.
repko@med.muni.cz

Zuzana Pilátová
zpilatova@med.muni.cz

Univerzitní koordinátor pro vyjíždějící učitele:
Mgr. Věra Honzíková
honzikova@czs.muni.cz

Mapa

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT