Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 10. 12. 2018 15:33:33
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2063130
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

I. interní kardioangiologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
I. interní kardioangiologická klinika

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon A5
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova B
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D3
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon A1
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon B1
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon C1
Telefon:543 182 199; 543 182 200
Fax:543 182 205
E-mail:sekr.1ik@fnusa.cz
WWW:http://web.fnusa.cz/klinika.php?kli=1

Přednostka kliniky
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Zástupce přednosty kliniky
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Petr Fila, Ph.D.
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D.
MUDr. Anna Chaloupka
doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Karel Lábr
MUDr. Dalibor Mlejnek
* MUDr. Monika Špinarová, MSc
Neučitelští pracovníci:Petra Ciganíková (sekretář)
Alena Stodůlková (sekretář)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
prof. MUDr. Pavel Kamarýt, CSc.
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc.
Externí vyučující
doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.
MUDr. Katarína Doležalová
MUDr. Július Godava
MUDr. Ladislav Groch, Ph.D.
MUDr. Simona Hermanová
MUDr. Hana Hladká
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
MUDr. Ivo Hofírek
MUDr. Tomáš Honek, Ph.D.
MUDr. Petr Hude, Ph.D.
MUDr. Pavlína Chládková
MUDr. Tereza Káfuňková
MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.
MUDr. Zuzana Komorová
MUDr. Jolana Lipoldová, Ph.D.
MUDr. Katarína Melajová
MUDr. Petr Novotný
MUDr. Lukáš Opatřil
MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D.
MUDr. Eva Pažourková
MUDr. Hana Poloczková
MUDr. Marek Sala
MUDr. Filip Souček, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc.
MUDr. Alžběta Trčková
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.