Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 12. 2018 14:26:20
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2093864
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

I. neurologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
I. neurologická klinika

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon B1
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon C1
Telefon:543 182 658
Fax:543 182 613
E-mail:jana.aberlova@fnusa.cz
WWW:https://iweb3.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/ambulance-3-2/

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Docenti:doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
doc. Fotios Liarokapis, PhD
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Richard Barteček, Ph.D.
MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D.
RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
MUDr. Robert Roman, Ph.D.
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Bc. Jan Lošák
Mgr. Petr Sojka
Neučitelští pracovníci:Jana Aberlová (sekretář)
Ing. Ondřej Bečev (odborný pracovník - PhD student)
Ing. Pavel Daniel (odborný pracovník)
Ing. Martin Lamoš (odborný pracovník)
Petra Ondráčková (sekretář)
Mgr. Petra Zemánková, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Externí vyučující
MUDr. Jiří Búřil
MUDr. Barbora Deutschová
MUDr. Pavel Filip, Ph.D.
PhDr. Sabina Goldemundová
MUDr. Michal Haršány
MUDr. Ivona Morávková
MUDr. Eva Pešlová
MUDr. Kristína Saxunová
MUDr. Barbora Sklenárová
MUDr. Jan Vinklárek
Externí pracovníci
Bojan Kerouš
MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.