Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 9. 2018 11:41:26
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1206658
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Interní gastroenterologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Interní gastroenterologická klinika

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 233 500
Fax:532 233 254
E-mail:dvorakova.zdenka2@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/igek

Přednosta kliniky
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
MUDr. Hana Nováková, Ph.D.
MUDr. Ivo Palásek
MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D.
MUDr. Marie Přecechtělová
MUDr. Karel Starý
MUDr. Michal Šenkyřík
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D.
MUDr. Jan Trna, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Milan Dastych
* MUDr. Martina Dundáčková
MUDr. Štefan Konečný
MUDr. Milan Majerník
MUDr. David Pospíšil
* MUDr. Jitka Prokešová
MUDr. Radoslav Pruška
MUDr. Jana Řádková
Neučitelští pracovníci:Zdeňka Dvořáková (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Jana Hartlová
MUDr. Michal Holánek
MUDr. Ľubomíra Horňáková
MUDr. Jana Jiaxisová
MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.
MUDr. Veronika Křížová
MUDr. Lenka Kučerová
MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.
MUDr. Sylva Lajzová
MUDr. Zuzana Lichá
MUDr. Hana Mašková
MUDr. Tereza Nešporová
MUDr. Barbora Packová
MUDr. Karolina Poredská
MUDr. Martin Pospíchal
MUDr. Marcela Stibůrková
MUDr. Markéta Tonkovičová
MUDr. Jitka Vaculová
MUDr. Veronika Zvárová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.