Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 12. 2018 6:59:00
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2136623
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Korespondenční adresa:Černopolní 212/9, 662 63 Brno
Sídlo:Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon B1
Telefon:532 234 360
Fax:532 234 365
E-mail:info@detska-chirurgie.cz
WWW:http://www.detska-chirurgie.cz/

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Zástupkyně přednosty kliniky
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Vladimír Bartl, CSc.
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D.
MUDr. Robert Doušek
MUDr. Bronislav Hnilička
MUDr. Milan Horák
MUDr. Matej Husár
MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D.
MUDr. Robert Macháček
MUDr. Šimon Ondruš, Ph.D.
MUDr. David Starý, Ph.D.
MUDr. Jan Škvařil, Ph.D.
MUDr. Jiří Tůma, CSc.
MUDr. Pavel Zerhau, CSc.
Asistenti:MUDr. Martin Kubát
MUDr. Ondřej Marek
MUDr. Tereza Peterková
MUDr. Karel Urbášek
Neučitelští pracovníci:Barbora Krausová (sekretář)
Externí vyučující
Silvia Mojtová
Bc. Karolína Šimková
Externí pracovníci
Michaela Bártová
MUDr. Zuzana Gallová
Martin Hladík
MUDr. Lukáš Hlouch
Nina Homolová
Barbora Kučerová
Gabriela Lázničková
Lucia Lipáková
Zuzana Mikulenková
Lenka Navrátilová
Markéta Večerková
MUDr. Lucián Zaťko

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.